CGO logo

“Het CGO wil de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis in de CAM-sector in dialoog met de zorgverzekeraars en de accrediterende instanties waarborgen. “

Het Collectief van Geaccrediteerde Opleidingen (CGO) is opgericht in 2014 en heeft tot doel de krachten van de leden te bundelen en hun belangen te behartigen op het gebied van kwaliteit van onderwijs in MBK en PsBK. Het CGO wil in dialoog met de zorgverzekeraars, koepels van beroepsorganisaties en de accrediterende instanties de kwaliteit van de opleidingen medische en psychosociale basiskennis waarborgen .

Complementaire opleidingen die voldoen aan de strenge eisen van de accreditatie organisaties CPION en SNRO kunnen lid worden en krijgen daarmee positieve aanbevelingen van zorgverzekeraars voor scholing en bij/nascholing.

Het CGO  staat voor kwalitatief hoogwaardig complementair onderwijs.

CGO verbreedt haar activiteiten en vermeldt, naast bij-/nascholingen MBK en PsBK voortaan ook vakinhoudelijke bij-/nascholingen en symposia, congressen, enz. (voor zover van belang voor complementaire behandelaren) op haar website;

Vanaf vandaag, 5 januari 2022, staat de aankondiging van het eerste symposium (CIZ2022 van NIBIG) op onze website !

Het CGO is volwaardig gesprekspartner met alle partijen die de kwaliteit van het hoger onderwijs van de opleidingen MBK/PsBK in de CAM (Complementary Alternative Medicine)-sector nastreven.

Het CGO heeft ervoor gekozen eerst MPsBK volledig als kwaliteitscyclus te implementeren in de CAM-sector zodat een eerste stap gezet kan worden voor een professionele inrichting met continu kwaliteitsverbetering en daarmee betere garanties voor patiëntveiligheid.  Daarna kan de weg worden vrij gemaakt ten behoeve van het bredere onderwijs op HBO- en post HBO-niveau.

Accreditatie SNRO-CPION

Onderwijs is een vak apart, net als het beroep van therapeut. Accreditatie door een officieel en onafhankelijk accreditatiebureau geeft de garantie dat onderwijs langs een maatstaf van vastliggende criteria is gelegd en daaraan heeft voldaan. Accreditatie vindt plaats op het gebied van de betreffende onderwijs organisatie, wijze van procesbegeleiding van de student, wijze van uitvoering van complementair onderwijs en toepassing van een kwaliteitscyclus.

Inhoudelijk wordt toegezien op de verbinding tussen de eindtermen en kernkwalificaties en de plaats van het inhoudelijk onderwijs. Onderwijskundige inzichten ten aanzien van onderwijs op HBO- en post HBO-niveau worden toegepast waardoor aansluiting en uitwisseling met andere opleidingen eenvoudig haalbaar zijn.

Communicatie

Het CGO communiceert met diverse partijen in het CAM domein en gaat ervan uit dat door samenwerking alle partijen elkaar versterken. Het CGO vertegenwoordigt het onderwijs en zal binnen de communicatiemogelijkheden kennis naar buiten toe verspreiden middels persberichten.

Organisatie

Het CGO bestaat uit leden met een gekozen bestuur en werkt met diverse werkgroepen. Deze werkgroepen zorgen dat er vooruitgang wordt geboekt op de verschillende werkgebieden die ze aangewezen hebben gekregen. De volgende werkgroepen zijn op dit moment actief binnen het collectief.

Permanente educatie
Eindtermen Plato 2.0
Communicatie
Organisatie
Website
Kascommissie