Selecteer een pagina

In navolging van de erkenning door de zorgverzekeraars van het CGO als voorkeursaanbieder van bij- en nascholing voor MBK/PsBK, heeft het CGO een bij- en nascholingslijst samengesteld vanuit haar leden. Een eerste versie is beschikbaar vanaf de website en laat zien welke opleider de scholing organiseert, op welk PLATO onderdeel het aansluit, hoeveel studie-uren de scholing in beslag neemt en wanneer de scholing gegeven wordt. In de lijst worden alleen bij- en nascholingen opgenomen die een herhaling, verdieping, aanvulling of uitbreiding bieden op de Medische basiskennis of Psychosociale basiskennis volgens Plato Eindtermen. Andere nascholing (bijvoorbeeld vakgerichte bij- en nascholing) worden niet meegenomen in deze lijst!

Het CGO heeft de intentie uitgesproken deze lijst te onderhouden en aan te vullen naarmate er meer bij- en nascholingen van de leden beschikbaar komen. Op deze manier kan het aanbod meegroeien met de vraag en staat online altijd het meest actuele aanbod! Het aanbod is hier te vinden.