Nascholing

Algemeen

Opleiders (aangesloten bij CGO) wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwste  aanvraagformulier (excel-sheet).
Middels dit sheet wordt de informatie m.b.t. de bij-/nascholing beter geregistreerd en wordt de bepaling van de omvang (in EC) voor alle aanbod gelijk berekend.
Het oude formulier (Word-document) komt hiermee te vervallen.
NB: eerder aangevraagde en goedgekeurde bij-/nascholingen hoeven niet opnieuw aangevraagd te worden maar kunnen, door het mailen van de naam, CGO-code en de nieuwe datum waarop de bij/nascholing wordt verzorgd, opnieuw geprogrammeerd worden. Opleiders wordt wel gevraagd voor eerder aangevraagde/goedgekeurde bij-/nascholingen het formulier in te vullen en, als het resultaat in EC’s afwijkt van de vermelding in de lijst, alsnog in te sturen.

Vanuit verschillende beroepsorganisaties bereiken ons verzoeken m.b.t. verzorgde bij-/nascholingen, vooral in de behoefte aan controle op de daadwerkelijke uitvoering.
Opleiders wordt verzocht, naast de accreditatiecode die is ontvangen van CPION of SNRO, ook de CGO-code te vermelden op het certificaat dat wordt afgegeven na afloop van de bij-/nascholing om controle door beroepsorganisaties te vereenvoudigen.

Verzoek aan onze leden: Stuur s.v.p. informatie/aanvragen voor bij-/nascholingen, die op onze website vermeld moeten worden, UITERLIJK 14 dagen VOOR de datum waarop deze scholing wordt aangeboden per mail naar ons toe. Van informatie/aanvragen die ons later bereikt kunnen wij niet garanderen dat deze tijdig op onze website wordt geplaatst.

 

Geplande bij-/nascholingen

Staat een bij- en nascholing niet op deze lijst, dan is deze NIET gepland. Indien de scholing eerder is verzorgd zou deze vermeld moeten zijn op de arc hieflijst ONDER deze lijst.

In dit overzicht zijn alle bij- en nascholingen op het gebied van MBK en PsBK verzorgd door de leden van het CGO op een gestructureerde manier te vinden. Deze scholingsactiviteiten worden georganiseerd binnen de met elkaar afgesproken richtlijnen. De afkortingen gebruikt bij “doel” staan voor: (H)erhaling, (V)erdieping of (U)itbreiding.

In dit overzicht wordt de standaard rekenwijze (1 EC is 28 Studiebelastinguren) gehanteerd.

LET OP: In deze lijst zijn uitsluitend de geplande scholingen vermeld. Als de scholingsdatum in het ‘verleden’ ligt, is deze vermeld in de lijst ‘Eerder verzorgde scholingen’ waarbij dan uitsluitend de laatste datum waarop de scholing was aangeboden is vermeld.

[ update datum: 30-11-2021 ]

 

Titel van Bijscholing Opleider Studielast (EC’s) MBK / PSBK: Doel
(H, V of U)
Bijscholingscode Datum
Nieren en Endocriensysteem Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,59 MBK: nieren, urinewegen en endocriensysteem H CGO-CSMBK-308-1 30-11-2021
Opfrisdag MBK (Voormalig: Alarmbellen!) Con Amore 0,88 MBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse Gezondheidszorg | Organisatie van het werkveld | (schriftelijke) communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg
Gespreksvaardigheden | gesprekstechnieken
Therapeutisch handelen | Beroepshouding | Therapeutisch proces
Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voorverwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | medische en psychosociale vlaggen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Risicofactoren | Diagnostiek | Stoornissen
H, V CGO-COAM-4-1 1-12-2021
EMDR Themadag Kind en  Jeugd BivT 0,36 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-12 3-12-2021
EMDR Verdiepingsdag Meervoudige problematiek volwassenen BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-18 3-12-2021
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 3-12-2021
Kinderziekten School voor Homeopathie / Ars Medica 0,51 Na afloop van de nascholing heeft de deelnemer inzicht in en kennis van:
– De verschillende kinderziektes onderscheiden en de verschillen benoemen
– Het verloop van de verschillende kinderziektes
– De rode vlagen, wanneer veilig te behandelen en wanneer (acuut) door moet worden verwezen
– de functie van koorts en effect van koorstverlagers
– de functie van kinderziektes in het ontwikkelingsproces van het kind
– de functie van kinderziektes voor de ontwikkeling van het immuunsysteem
V CGO-SVH-305-5 4-12-2021
Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie (staat er al)
MBK/PSBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U CGO-VITA-310-1 4-12-2021
Snijzaal lesdag 2: Bovenste extremiteit Con Amore 0,88 MBK: Cellen en weefsel | Anatomie en fysiologie
Cellen en weefsel | Pathologie
Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
Bewegingsstelsel | Pathologie
V, U CGO-COAM-303-3 4-12-2021
Circle of life Energieschool 0,52  MBK. Hormoonstelsel en ontwikkelingspsychologie
PSBK Hormonstelsel en ontwikelingspsychologie
V CGO-ENSCH-617-1 4-12-2021
Ademwerk Con Amore 0,88  MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
Zenuwstelsel/neurologie |  Werking
V, U CGO-COAM-307-1 8-12-2021
De mens in ontwikkeling/wording Total Health 1,5 MBK/ PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V, U CGO-THO-9-1 9-12-2021
Kinesiologie BivT 0,5 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen V CGO-BIVT-12-3 10-12-2021
Transactionele analyse als deuropener BivT 0,36 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D).  Deelgebieden van psychologie MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-4 10-12-2021
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 10-12-2021
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 10-12-2021
Farmacologie en Psychofarmaca Con Amore 0,88 MBK/PSBK: Algemene farmacologie | Farmacokinetiek | Begrippen in farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel | Bijwerkingen | Interacties | Veranderde werking van geneesmidelen | Hoofdgroepen geneesmiddelen en vaccinaties H, V, U CGO-COAM-302-1 10-12-2021
Posttraumatische stressstoornis Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie | Stoornissen
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie Ontwikkelingsstoornissen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt  | Diagnostiek | Stoornissen
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-605-4 10-12-2021
EMDR Themadag emotie eten BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie | Eetstoornissen
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen | Eetstoornissen. Basisvaardigheden m.b.t. psychiatrische behandelingen. Leren, geheugen, denken en intelligentie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-10 11-12-2021
Eetstoornissen Con Amore 0,88 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen / Hart en vaatstelsel | Pathologie / Bewegingsstelsel | Pathologie / Spijsvertering | Anatomie en fysiologie | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Diagnostiek | Stoornissen, Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
V, U CGO-COAM-318-1 11-12-2021
Levend- (en droog) Bloed Analyse Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-8 11-12-2021
Diabetes en overgewicht School voor Homeopathie / Ars Medica 0,6 MBK: Tijdens deze nascholing zal Alex Leupen de pathofysiologie van de ontregeling die leidt tot overgewicht, insulineresistentie en diabetes type 2 bespreken. V, U CGO-SVH-618-1 11-12-2021
Metabool syndroom Total Health 0,9 MBK: Hormoonstelsel | pathologie H, V CGO-THO-312-1 14-12-2021
Karakterstructuren BivT 0,43 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |Stoornissen
MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-315-4 16-12-2021
Personal Storytelling BivT 0,54  MBK: Levensfase | Anatomie en fysiologie | groei en ontwikkelingsstoornissen. Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| persoonlijkheid-ontwikkeling, Leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken | Jonge kind, jeugd, volwassenheid. Midlife, veroudering/ sterven. Ouderdomsproblematiek en rouwproblematiek.
V CGO-BIVT-314-1 17-12-2021
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-2 17-12-2021
Hechting en hechtingsproblematiek Con Amore 0,88 PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdfasen en ontwikkelingstaken | Ontwikkelingsstoornissen V, U CGO-COAM-602-1 17-12-2021
Samenwerken in de eerste lijn Con Amore 0,88 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde, Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg | De sociale kaart: organisaties in (geestelijke) gezondheidszorg in NL en hun doelen | Organisatie van het werkveld, Wetgeving en gezondheidsethiek | (ethische) Gedragscodes |Algemene praktijkrichtlijnen inclusief bedrijfsvoering praktijk , Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid, Therapeutisch handelen | Beroepshouding | Therapeutisch proces U CGO-COAM-2-2 17-12-2021
Postieve Gezondheid leefstijl Instituut CAM 1,32 MBK/PSBK: Communicatie: o.a. Vragen stellen actief luisteren V, U CGO-ICAM-7-4 17-12-2021
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 18-12-2021
Maag- darm- en leverproblematiek (Westers Medisch) Qing-Bai 0,95 Maag, darm en lever: anatomie, fysiologie, pathologie en diagnostiek V, U CGO-QINB-309-2 18-12-2021
Fibromyalgie en CVS (2 ochtenden: ma 20 en woe 22 dec 2021) Total Health 1 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie H, V CGO-THO-312-4 20-12-2021
Darmfunctie en ontstekingen in het lichaam (online) Total Health 0,9 [ beschrijving ontbreekt ] H, V CGO-THO-309-1 22-12-2021
Bio-fysica en biochemische bepalingen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag V, U CGO-VITA-9-3 8-1-2022
Klinisch Perfectionisme BivT 0,57 MBK: Psychologie | Psychopathologie | aandachts- en gedragsstoornissen, psychotrauma en stressor gerelateerde stoornissen. Psychologie | Psychiatrische behandeling | cognitieve attributies
PSBK: Deelgebieden van psychologie | humantische en systeem theoretische benadering. Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Persoonlijkheidsontwikkeling| Psychopathologie en maatschappij. Psychiatrische behandeling | therapiebenaderingen | psychotherapie in grote lijnen, psycho-educatie. MBK/ PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen Welbevinden, ziekte en ziektebeleving. Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen | Beroepshouding.
V CGO-BIVT-315-2 11-1-2022
Positieve Gezondheid Introductie (dag 1) Instituut CAM 1,07 MBK/PSBK: Communicatie: o.a. Reflecteren V, U CGO-ICAM-7-1 14-1-2022
Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1 & 2. Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, U CGO-VITA-310-2 15-1-2022
Module Levend- (en droog) Bloed Analyse
(start 21-1-2022)
Vita Opleidingen B.V. 27,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie
Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
H, U, V CGO-VITA-605-4 21-1-2022
Wordt gezond 100 met de juiste voeding Instituut CAM 1,33 MBK: Psychologie | pathologie |
PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen
H, V, U CGO-ICAM-9-3 22-1-2022
Benadering van alledaagse klachten: Vermoeidheid Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U CGO-QINB-318-3 22-1-2022
Kinesiologie BivT 0,5 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen V CGO-BIVT-12-3 28-1-2022
Werken met Positieve Gezondheid (dag 2) Instituut CAM 1,07 MBK/PSBK: Communicatie: o.a. Reflecteren V, U CGO-ICAM-7-2 28-1-2022
Voed je darmen goed en voel je gezonder! Instituut CAM 1,33 MBK: Psychologie | pathologie | stoornissen
PSBK: Algemeen |Gezondheidsgedrag van mensen
H, V, U CGO-ICAM-315-6 29-1-2022
EMDR Themadag Inner-Child Therapy BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-11 2-2-2022
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 4-2-2022
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 4-2-2022
Iriscopie/oogdiagnostiek Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-10 5-2-2022
Tinnitus BivT 0,39 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Zintuigen en sensorisch | Anatomie en fysiologie| de bouw van het oor, proces an geluidsvorming; Zintuigen en sensorisch | Pathologie | Tinnitus.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | CVS, burn-out, PTSS
V CGO-BIVT-318-19 11-2-2022
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 11-2-2022
Stofwisseling en stofwisselingsziekten  (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK/PSBK: Werking geneesmiddel, bijwerkingen, interacties, cellen en weefsels, hormoonstelsel, pathologie, psychofarmaca, ontwikkelingsstoornissen, psychofarmaca en bijwerkingen, Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt, Verdieping van Therapeutische basisvaardigheden | Attitude van de therapeut H, U CGO-VITA-303-5 11-2-2022
Kennis van de Complementaire zorg
(gewijzigde naam)
Instituut CAM 1 MBK/PSBK Algemeen: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | De sociale kaart: organisaties in (geestelijke) gezondheidszorg in NL en hun doelen. H, V CGO-ICAM-4-1 11-2-2022
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 12-2-2022
Benadering van alledaagse klachten: Koorts zonder focus Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U CGO-QINB-318-2 12-2-2022
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-317-1 18-2-2022
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 18-2-2022
Communicatie en deskundigheidsbevordering (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK/PSBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Wetgeving en gezondheidsethiek, geintegreerde geneeskunde, informatievaardigheden, grenzen vakgebied/eigen deskundigheid, gespreksvaardigheden, therapeutisch handelen H, U CGO-VITA-4-1 18-2-2022
Chakra Psychologie Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK en PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-318-6 19-2-2022
Effect van chronische stress op je lijf (2 ochtenden: ma 21 feb en woe 23 feb 2022) Total Health 0,57 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-3 21-2-2022
Systemische kopjesopstellingen BivT 0,43 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen.
PSBK: Psychologie| Deelgebieden psychologie | Systeem theoretische benadering
V CGO-BIVT-12-4 25-2-2022
EMDR basisopleiding (4-daagse)
(25-02-2022, 11-03-2022, 25-03-2022, 08-04-2022)
BivT 2,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-6 25-2-2022
EMDR Themadag Zelfbeeld BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-14 25-2-2022
Therapeutische houding en Zelfstandig beroepsbeoefenaar – Cluster 3
(5 maart, 7 mei, 27 mei en 28 mei 2022)
Vita Opleidingen B.V. 20 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie , Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel,
Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen,
MBK/PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie,
Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie ,
Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische) Gedragscodes
Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg, wetgeving en gezondheidsethiek, grenzen, vakgebied/eigen deskundigheid, gezondheidsgedrag van mensen, gespreksvaardigheden, therapeutisch handelen | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg, levensfasen, anatomie & fysiologie, ontwikkelingspsychologie, medicijnen, psychofarmaca en bijwerkingen, medische & psychosociale signalen, leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken, herkennen risicodragende factoren, leren, geheugen, denken, intelligentie, , Psychopathologie en herkennen risicodragende factoren voor de cliënt, Communicatie en gespreksvaardigheden
Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
Gespreksvaardigheden ,
Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische) Gedragscodes
PSBK: Psychologie | Psychopathologie ,
Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel ,
Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken
Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen
H, V, U CGO-VITA-604-3 5-3-2022
Gezondheidspsychologie|
gezondheidsrecht
Vita Opleidingen B.V. 1 PSKB: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
U, V CGO-VITA-9-1 5-3-2022
Benadering van alledaagse klachten: Gewichtsveranderingen Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U CGO-QINB-318-1 5-3-2022
EMDR basisopleiding (4-daagse)
(11-03-2022, 25-03-2022, 08-04-2022, 22-04-2022)
BivT 2,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-6 11-3-2022
De kunst van het vragen stellen BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | Concretiseren
V CGO-BIVT-316-3 11-3-2022
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 11-3-2022
Algemene Basiskennis, begrippen, rechten en plichten, wet- en regelgeving Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
H, U CGO-VITA-5-1 11-3-2022
Eetbui vrij leven Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-2 11-3-2022
De mens in ontwikkeling/wording Total Health 1,5 MBK/ PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V, U CGO-THO-9-1 11-3-2022
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 12-3-2022
Pathologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2. Farmacologie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H, U CGO-VITA-313-1 12-3-2022
Metabool syndroom Total Health 0,9 MBK: Hormoonstelsel | pathologie H, V CGO-THO-312-1 16-3-2022
EMDR bij Dementie Webinar BivT 0,11 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek. Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken | Dementie, Rouwproblematiek. Leren, geheugen, denken en intelligentie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-2 17-3-2022
EMDR basisprotocol webinar BivT 0,14 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-3 17-3-2022
Communiceren met huisartsen Instituut CAM 1,32 MBK/PsBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering, H, V, U CGO-ICAM-12-1 18-3-2022
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-5 18-3-2022
Medische basiskennis gerelateerd aan de psychosociale vakken, Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Genitaal stelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
H, U CGO-VITA-312-1 18-3-2022
EFT Master Practitioner (3-daagse)
(19-3-2022, ????, ????)
BivT 1,04 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden van psychologie.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Deelgebieden van psychologie.  Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Risicofactoren | Algemene kenmerken psychopathologie MBK/ PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen | Beroepshouding.
V CGO-BIVT-318-7 19-3-2022
Vermoeidheid (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK/PSBK: Geïntegreerde geneeskunde, gezondheidsgedrag van mensen, hart en vaatstelsel, spijsvertering, bloed- en lymfstelsel, nieren en urinewegen, zintuigen en sensorisch, zenuwstelsel/neurologie, hormoonstelsel, geneesmiddelen en bijwerkingen, psychopathologie en herkennen risico dragende situaties,  Psychopathologie en herkennen risico dragende situaties, Persoonlijke ontwikkeling en levensfases, Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut H, U CGO-VITA-6-3 19-3-2022
Stress-problemen en het kinderbrein Instituut CAM 1 MBK: zenuwstelsel neurologie | anatomie en fysiologie
PSBK: psychologie|psychopathologie/ stoornissen
V, U CGO-ICAM-315-7 19-3-2022
Neurofilosofie: het brein en ons bewustzijn Con Amore 0,88 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK:  Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
Psychiatirsche behandeling | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor client | Stoornissen
V, U CGO-COAM-311-2 21-3-2022
Prikkelbare darm syndroom (PDS)
5-daagse
BivT 2,66  MBK/PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen |Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) V CGO-BIVT-11-1 25-3-2022
Positieve gezondheid 3, trainer positieve gezondheid
[GEWIJZIGDE DATUM !]
Instituut CAM 1,07 MBK/PSBK: Communicatie: o.a. Reflecteren V, U CGO-ICAM-7-3 25-3-2022
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) (6-daagse)
(25-03-2022, 08-04-2022, 22-04-2022, 06-05-2022, 20-05-2022, 03-06-2022)
BivT 3,07 MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie gezondheid volgens WHO; Klachten. Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK). Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen V CGO-BIVT-1-1 25-3-2022
Karakterstructuren BivT 0,43 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |Stoornissen
MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-315-4 25-3-2022
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-2 25-3-2022
Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK:  Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, V, U CGO-VITA-318-2 26-3-2022
Vrouwenklachten (2 ochtenden: di 29 maart en don 31 maart 2022) Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 29-3-2022
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 30-3-2022
Systemische kopjesopstellingen BivT 0,43 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen.
PSBK: Psychologie| Deelgebieden psychologie | Systeem theoretische benadering
V CGO-BIVT-12-4 1-4-2022
Transactionele analyse als deuropener BivT 0,36 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D).  Deelgebieden van psychologie MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-4 1-4-2022
Non-verbale processen BivT 0,39 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen | Beroepshouding. Geïntegreerde geneeskunde |Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. V CGO-BIVT-12-2 1-4-2022
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 1-4-2022
Samenwerken in de eerste lijn Con Amore 0,88 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde, Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg | De sociale kaart: organisaties in (geestelijke) gezondheidszorg in NL en hun doelen | Organisatie van het werkveld, Wetgeving en gezondheidsethiek | (ethische) Gedragscodes |Algemene praktijkrichtlijnen inclusief bedrijfsvoering praktijk , Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid, Therapeutisch handelen | Beroepshouding | Therapeutisch proces U CGO-COAM-2-2 1-4-2022
Werken in je eigen team, zo doe je dat… Instituut CAM 1,12 PSBK: Organisatie en communicatie V, U CGO-ICAM-4-2 1-4-2022
Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren
deel 1 en 2
(2 en 9 april 2022)
Vita Opleidingen B.V. 2 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-9 2-4-2022
Ademhaling & Vitaliteit (2 daagse scholing) Sonnevelt Opleidingen 0,7 MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie va de luchtwegen
V CGO-SON-307-1 7-4-2022
Kinesiologie BivT 0,5 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen V CGO-BIVT-12-3 8-4-2022
EMDR Themadag Storytelling en Zelfbeeld Kind en Jeugd BivT 0,32 MBK: Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
MBK/PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D).
V CGO-BIVT-315-3 8-4-2022
Personal Storytelling BivT 0,54  MBK: Levensfase | Anatomie en fysiologie | groei en ontwikkelingsstoornissen. Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| persoonlijkheid-ontwikkeling, Leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken | Jonge kind, jeugd, volwassenheid. Midlife, veroudering/ sterven. Ouderdomsproblematiek en rouwproblematiek.
V CGO-BIVT-314-1 8-4-2022
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-3 8-4-2022
Gynaecologie Qing-Bai 0,8 MBK: Vrouwelijk genitaal stelsel, anatomie, fysiologie en pathologie V, U CGO-QINB-313-1 9-4-2022
EMDR Verdiepingsdag Enkelvoudige problematiek volwassenen BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-15 9-4-2022
Eetstoornissen Con Amore 0,88 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen / Hart en vaatstelsel | Pathologie / Bewegingsstelsel | Pathologie / Spijsvertering | Anatomie en fysiologie | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Diagnostiek | Stoornissen, Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
V, U CGO-COAM-318-1 13-4-2022
Darmfunctie en ontstekingen in het lichaam (online) Total Health 0,9 [ beschrijving ontbreekt ] H, V CGO-THO-309-1 13-4-2022
Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen
PSBK: Psychiatrische behandeling | Psycho-educatie
H, U CGO-VITA-606-1 22-4-2022
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 22-4-2022
Tinnitus BivT 0,39 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Zintuigen en sensorisch | Anatomie en fysiologie| de bouw van het oor, proces an geluidsvorming; Zintuigen en sensorisch | Pathologie | Tinnitus.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | CVS, burn-out, PTSS
V CGO-BIVT-318-19 23-4-2022
Psychopathologie, Psychiatrische behandeling, Rode vlaggen Vita Opleidingen B.V. 1 MKB: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, U CGO-VITA-318-1 23-4-2022
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 23-4-2022
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 23-4-2022
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 26-4-2022
EMDR meertarget protocol webinar BivT 0,14 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-1 28-4-2022
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag U, V CGO-VITA-9-2 7-5-2022
Fibromyalgie en CVS (2 ochtenden: ma 9 mei en woe 11 mei 2022) Total Health 1 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie H, V CGO-THO-312-4 9-5-2022
Toegepaste psychologie en klinische psychologie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen
PSBK:Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij
H, U CGO-VITA-602-1 13-5-2022
Neurofilosofie: het brein en ons bewustzijn Con Amore 0,88 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK:  Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
Psychiatirsche behandeling | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor client | Stoornissen
V, U CGO-COAM-311-2 13-5-2022
met TA uit de burn-out BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden psychologie
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Deelgebieden van psychologie MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | definitie ziekte, preventie en klachten.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | burn-out. Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-5 13-5-2022
EMDR opleiding kind en jeugd (5-daagse)
(13-05-2022, 27-05-2022, 03-06-2022, 10-06-2022, 17-06-2022)
BivT 2,64 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-9 13-5-2022
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 13-5-2022
Module Iriscopie/oogdiagnostiek
(start 14-5-2022)
Vita Opleidingen B.V. 22,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
MBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U, V CGO-VITA-605-3 14-5-2022
Ademhaling & Vitaliteit (2 daagse scholing) Sonnevelt Opleidingen 0,7 MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie va de luchtwegen
V CGO-SON-307-1 16-5-2022
Wandelcoaching BivT 0,29 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen. V CGO-BIVT-12-1 17-5-2022
EMDR basisopleiding (4-daagse)
(20-05-2022, 03-06-2022, 17-06-2022, 01-07-2022)
BivT 2,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-6 20-5-2022
EMDR Themadag Verslavingen BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie | Verslavingsproblematiek
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen | Verslavingsproblematiek. Basisvaardigheden m.b.t. psychiatrische behandelingen. Leren, geheugen, denken en intelligentie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-13 20-5-2022
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-5 20-5-2022
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 20-5-2022
Long aandoeningen Qing-Bai 1 MBK: Ademhalingstelsel | Pathologie V, U CGO-QINB-307-1 21-5-2022
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5 Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen
PSBK : Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, U CGO-VITA-619-1 27-5-2022
Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Complexe ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden (gewijzigde naam) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK : Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
U, V CGO-VITA-5-2 28-5-2022
Module Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren
(start 3-6-2022)
Vita Opleidingen B.V. 22,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U, V CGO-VITA-605-5 3-6-2022
EMDR Themadag Zelfbeeld BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-14 10-6-2022
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-3 10-6-2022
De mens in ontwikkeling/wording Total Health 1,5 MBK/ PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V, U CGO-THO-9-1 10-6-2022
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 11-6-2022
Wandelcoaching BivT 0,29 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen. V CGO-BIVT-12-1 14-6-2022
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 17-6-2022
EMDR Themadag emotie eten BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie | Eetstoornissen
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen | Eetstoornissen. Basisvaardigheden m.b.t. psychiatrische behandelingen. Leren, geheugen, denken en intelligentie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-10 17-6-2022
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 17-6-2022
Module Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek
(start 18-6-2022)
Vita Opleidingen B.V. 22,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U, V CGO-VITA-605-6 18-6-2022
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-2 24-6-2022
Hart- en vaatziekten Qing-Bai 0,85 MBK: Hart- en vaatstelsel, anatomie, fysiologie pathologie V, U CGO-QINB-304-1 25-6-2022
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 1-7-2022
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-5 9-9-2022
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 16-9-2022
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 24-9-2022
Prikkelbare darm syndroom (PDS)
5-daagse
BivT 2,66  MBK/PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen |Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) V CGO-BIVT-11-1 30-9-2022
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 30-9-2022
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-2 7-10-2022
Ortho Ecologie Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK en PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-318-7 8-10-2022
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-3 14-10-2022
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 14-10-2022
De kunst van het vragen stellen BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | Concretiseren
V CGO-BIVT-316-3 21-10-2022
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 4-11-2022
Stress en ontspanning (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK/PSBK: SOLK, geintegreerde geneeskunde, bewegingstelsel, ademhalingsstelsel, nier en urinewegen, spijsvertering, zintuigen, sensorisch, zenuwstelsel/neurologie, hormoonstelsel, psychopathologie, psychofarmaca, bijwerkingen, klinische psychologie, risicofactoren, stoornissen, therapie, medicatie, herkennen risicodragende factoren voor de cliënt. H, U CGO-VITA-11-2 11-11-2022
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 11-11-2022
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 12-11-2022
Burn-out (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Medische en psychosociale signalen, nieren en urinewegen, spijsvertering, zintuigen en sensorisch, zenuwstelsel/neurologie, hormoonstelsel, Psychopathologie, herkennen risicodragende factoren, -behandeling en psychofarmaca, rode vlaggen, Psychofarmaca, ziekte en medicatie die psychologische klachten / stoornissen kunnen veroorzaken.
PSBK: Medische en psychosociale signalen, Psychopathologie en herkennen risicodragende situaties, stoornissen, behandeling en medicatie, zenuwstelsel/neurologie, hormoonstelsel, leren, geheugen, denken en intelligentie, rode vlaggen, Psychofarmaca, ziekte en medicatie die psychologische klachten / stoornissen kunnen veroorzaken.
H, U CGO-VITA-318-5 18-11-2022
De kunst van het vragen stellen BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | Concretiseren
V CGO-BIVT-316-3 18-11-2022
Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en Fysiologie
MBK/PSBK: Algemene begrippenkennis | Gezondheid en ziekte | Preventie
PSBK: Begrippenkennis | Pathologie | Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam.
H, U CGO-VITA-311-1 19-11-2022
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-5 25-11-2022
Ideomotoriek – Bio-tensor deel 1 Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-7 26-11-2022
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-2 2-12-2022
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-317-1 2-12-2022
Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie (staat er al)
MBK/PSBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U CGO-VITA-310-1 3-12-2022
Farmacologie en Psychofarmaca Con Amore 0,88 MBK/PSBK: Algemene farmacologie | Farmacokinetiek | Begrippen in farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel | Bijwerkingen | Interacties | Veranderde werking van geneesmidelen | Hoofdgroepen geneesmiddelen en vaccinaties H, V, U CGO-COAM-302-1 10-12-2022
Levend- (en droog) Bloed Analyse Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-8 10-12-2022
Hoofpijn en migraine (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK/PSBK: Geïntegreerde geneeskunde, gezondheidsgedrag van mensen, hart en vaatstelsel, bewegingsstelsel, spijsvertering, zenuwstelsel/neurologie, hormoonstelsel, medicatie en psychofarmaca, bijwerkingen, risicodragende situaties, stoornissen, therapie, rode vlaggen, Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie, Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie H, U CGO-VITA-6-4 16-12-2022
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-3 16-12-2022
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 16-12-2022
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 23-12-2022
Module Levend- (en droog) Bloed Analyse
(start 20-1-2023)
Vita Opleidingen B.V. 27,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie
Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
H, U, V CGO-VITA-605-4 20-1-2023
Iriscopie/oogdiagnostiek Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-10 4-2-2023
Chakra Psychologie Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK en PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-318-6 11-2-2023
Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren
deel 1 en 2
(1 en 15 april 2023)
Vita Opleidingen B.V. 2 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-9 1-4-2023
Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen
PSBK: Psychiatrische behandeling | Psycho-educatie
H, U CGO-VITA-606-1 21-4-2023
Module Iriscopie/oogdiagnostiek
(start 6-5-2023)
Vita Opleidingen B.V. 22,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
MBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U, V CGO-VITA-605-3 6-5-2023
Toegepaste psychologie en klinische psychologie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen
PSBK:Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij
H, U CGO-VITA-602-1 12-5-2023
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5 Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen
PSBK : Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, U CGO-VITA-619-1 2-6-2023
Module Energetisch lichaamswerk – Magnetiseren
(start 3-6-2023)
Vita Opleidingen B.V. 22,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U, V CGO-VITA-605-5 3-6-2023
Module Ideomotoriek – Ratio-intuïtieve Methodiek
(start 17-6-2023)
Vita Opleidingen B.V. 22,5 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U, V CGO-VITA-605-6 17-6-2023
Ortho Ecologie Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK en PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-318-7 7-10-2023
Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en Fysiologie
MBK/PSBK: Algemene begrippenkennis | Gezondheid en ziekte | Preventie
PSBK: Begrippenkennis | Pathologie | Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam.
H, U CGO-VITA-311-1 18-11-2023
Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie (staat er al)
MBK/PSBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U CGO-VITA-310-1 2-12-2023

 

Eerder verzorgde bij-/nascholingen (archieflijst)

Ten behoeve van beroepsorganisaties die willen controleren of een scholing eerder verzorgd is geweest, hieronder een lijst met ‘nog niet opnieuw geplande‘ scholingen.

LET OP: Alleen de laatste datum waarop de scholing werd verzorgd, is vermeld en, indien inmiddels een nieuwe scholingsdatum is gepland, is deze alleen zichtbaar in de lijst met geplande scholingen!

[ update datum: 30-11-2021 ]

 

Titel van Bijscholing Opleider Studielast (EC’s) MBK / PSBK: Doel
(H, V of U)
Bijscholingscode Eerder verzorgd geweest op
Hooggevoeligheid en psychische klachten Energieschool 0,5 MBK: Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
PSBK: Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
H, V CGO-ENSCH-1-1 23-10-2020
Gewrichten, artrose en artritis School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Bewegingstelsel | pathologie V, U CGO-SVH-306-1 7-11-2020
Webinar: De invloed van straling op mens & milieu Prevenzis 0,05 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-4 12-11-2020
Pediatrics Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie H, V, U CGO-SOU-314-2 14-11-2020
Intervisie: Sjögren syndroom Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-306-1 18-11-2020
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V CGO-BIVT-307-1 20-11-2020
Solk en de fysiologie School voor Holisme 1 MBK: Hormoonstelsel| anatomie en fysiologie/ Bloed- en Lymfestelsel en afweer| anatomie en fysiologie H,V, U CGO-XVHO-11-1 20-11-2020
Hart met speciale aandacht voor het hart van vrouwen. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hart en vaatstelsel | pathologie H,V,U CGO-CSMBK-304-2 21-11-2020
Lichaamstaal School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en rteacties lichaam V, U CGO-SVH-1-3 21-11-2020
Verdieping: De invloed van emoties en gevoelens op ziekte (webinar) Prevenzis 0,25 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-3 21-11-2020
Angst Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
PSKB: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen.
 V, U CGO-VITA-1-1 27-11-2020
Allergie School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Bloed- en lymfestelsel | pathologie V, U CGO-SVH-305-4 28-11-2020
Depressieve stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-6-2 4-12-2020
Veelkleurig grijs met een gouden randje; medische ethiek, hoe spannend kan het zijn? Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem 1 MBK: Algemeen | Wetgeving en gezondheidsethiek | Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij H, V, U CGO-HNA-5-1 4-12-2020
MBK Ademhalingsstelsel (met uitbreiding naar corona virussen en holistische belichting) Terreel 0,6 MBK:Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V, U CGO-TERR-307-1 12-12-2020
Stress & Burn-out Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen
V, U CGO-COAM-315-2 14-12-2020
Segmental Regulation Systems Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: zenuwstelsel | anatomie, fysiologie en pathologie V CGO-SOU-311-1 17-12-2020
Essentiële Voedingsstoffen Con Amore 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie H, U CGO-COAM-309-1 19-12-2020
Neurotransmitters School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie V, U CGO-SVH-311-1 19-12-2020
Covid-19 response (webinar) Energieschool 0,52 MBK/PSBK: communicatie en gespreksvaardigheden V, U CGO-ENSCH-603-1 15-1-2021
Huid- en huidziekten Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Vaccinaties U, V CGO-VITA-310-4 15-1-2021
Wetgeving, gezondheidsethiek en organisatie in de gezondheidszorg Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 Algemene basiskennis: MBK en PSBK: Wetgeving, gezondheidsethiek en informatievaardigheden V, U CGO-CSMBK-5-2 16-1-2021
Immuniteit Energieschool 0,52 MBK/PSBK: bloed en lymfe stelsel V, U CGO-ENSCH-305-1 23-1-2021
Narratief Redeneren Prevenzis 0,25 PSBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek V, U CGO-PREV-312-1 27-1-2021
Psychosomatisch werken Prevenzis 0,25 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde | Anamnese V, U CGO-PREV-2-1 28-1-2021
Hormonen de turbo van (het) leven Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoon-stelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
 V, U CGO-VITA-312-3 5-2-2021
Effect van chronische stress op je lijf (online) Total Health 0,57 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-3 11-2-2021
Gesprekstechnieken en gespreksvoering Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 Algemene basiskennis: MBK en PSBK: Gespreksvaardigheden V, U CGO-SCMBK-12-1 13-2-2021
Vrouwenklachten Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 18-2-2021
Stress en Burnout (online) Total Health 0,7 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie H, V,U CGO-THO-311-1 22-2-2021
Vaccinatie – alle ins en outs Vita Opleidingen B.V. 1 MBK:
– Algemene Farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
– Algemene farmacologie | Vaccinaties
– Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
PsBK:
– Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
– Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
V, U CGO-VITA-302-3 27-2-2021
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V CGO-BIVT-307-1 5-3-2021
Zelfhelend vermogen Energieschool 0,52 MBK/PSBK: Persoonlijke ontwikkeling en levensfases V, U CGO-ENSCH-314-1 6-3-2021
Diabetes Mellitus BivT 0,9 MBK: Hormoon-stelsel|Pathologie V CGO-BIVT-312-1 12-3-2021
Stress-problemen en het kinderbrein (oude inhoud) Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis | gezondheid en ziekte | preventie; Algemene Basis kennis | Therapeutische handelen, Therapeutische proces, gespreksvaardigheden; Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie ; Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie V, U CGO-ICAM-1-7 13-3-2021
De magie van taal (online) Con Amore 0,9 PSBK: Gespreksvaardigheden
MBK: Gespreksvaardigheden
U CGO-COAM-316-1 19-3-2021
Het bewegingsapparaat Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
 V, U CGO-VITA-308-2 19-3-2021
De babbelende cel Energieschool 0,52 MBK: Cellen en weefsels | pathologie V, U CGO-ENSCH-301-1 20-3-2021
Hersenen, zenuwen en neuronen Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel / neurologie | Bouw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel V CGO-ICAM-311-2 20-3-2021
voormiddag: Borderline
namiddag: Dementie
Terreel 1 MBK: Anatomie, Fysiologie, Pathologie H, V CGO-TERR-1-1 20-3-2021
Ziekte van Lyme School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Tijdens deze dag zullen uitgebreid de nieuwste inzichten en pathofysiologie van Lyme besproken worden. V, U CGO-SVH-1-4 20-3-2021
Ademhaling en luchtwegpathologie (webinar) Total Health 1 MBK: Ademhaling en Luchtwegen – Pathologie V, U CGO-THO-611-1 24-3-2021
Vrouwenklachten (online) Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 26-3-2021
Vitale hersenen via voeding en leefstijl Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel
V, U CGO-ICAM-1-5 27-3-2021
Een verdieping in het oor. Instituut CAM 1 MBK: Zintuig en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie V CGO-ICAM-310-2 3-4-2021
Adem in breder perspectief Instituut CAM 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U CGO-ICAM-307-1 10-4-2021
Balans in je Brein; Psychose, oorzaken en genezing Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H, V CGO-ICAM-605-5 10-4-2021
Cellen en Weefsels Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,61 MBK: Cellen en weefsels H CGO-CSMBK-303-4 10-4-2021
(Epi)genetica – een blauwdruk (online) Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U CGO-COAM-11-3 12-4-2021
Parentificatie (2 daagse: 13 en 14-3-2021) Academie Hypnos 2 PsBK: Leeftijdfasen en ontwikkelingstaken | Jonge kind, jeugd, volwassenheid, midlife, veroudering/sterven; Hechting; Ouderdomsproblematiek; Dementie; Rouwproblematiek. H, V, U CGO-HYP-314-1 13-4-2021
Medical Ethics Shenzhou Open University of TCM 0,25 MBK: wetgeving en gezondheidsethiek | ethische gedragscodes, ethische vraagstukken V, U CGO-SOU-5-1 15-4-2021
Overdruksyndroom (bindweefselziekten) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
 V, U CGO-VITA-308-1 16-4-2021
SOLK Somatisch onvoldoende begrepen klachten. CVS / ME; Prikkelbare darmsyndroom;
Fibromyalgie / Lage rugpijn; Chronische pijn; Sensitisatie; stress.
GEWIJZIGDE DATUM !
Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 Algemene basiskennis: MBK en PSBK: SOLK (somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten V, U CGO-CSMBK-309-2 17-4-2021
Hoogsensitiviteit bij kinderen (online) Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U CGO-COAM-315-9 19-4-2021
Depressie bij kinderen en jongeren tot 25 jaar De Roos opleidingen 0,4 MBK/PsBK: Psychopathologie | Stemmingsstoornissen V CGO-DRO-315-1 24-4-2021
Kerntransformatie NLP, pijn en ziekte Academie Hypnos 1 PsBK: Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT)| Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken. V, U CGO-HYP-609-1 25-4-2021
Palliatieve zorg in de laatste levensfase (online) Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | veroudering / Sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| veroudering/sterven
U CGO-COAM-314-1 28-4-2021
Hypnotherapie en verslavingen Academie Hypnos 1 MBK en PsBK: Psychopathologie | Stoornissen: verslavingsproblematiek; ziekte en medicatie die psychologische klachten / stoornissen kunnen veroorzaken. H, V, U CGO-HYP-605-1 29-4-2021
Stress – een integrale visie (online) Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
SOLK | Syndromen en aandoeningen
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Diagnostiek | Stoornissen
H, V, U CGO-COAM-6-5 3-5-2021
Het hormonale stelsel (online) Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Hormonaalstelsel | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-314-2 7-5-2021
Voeding – het fundament van gezondheid Con Amore 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie H, U CGO-COAM-309-2 14-5-2021
Snijzaal lesdag 1: Romp, rug en bekken Con Amore 0,89 MBK: Cellen en weefsel | Anatomie en fysiologie, Cellen en weefsel | Pathologie, Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie, Bewegingsstelsel | Pathologie V, U CGO-COAM-303-2 15-5-2021
Ons zevende zintuig (online) Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U CGO-COAM-11-2 17-5-2021
MBK Hormoonstelsel (4-daagse) 17, 26 en 31 mei en 7 juni 2021 Terreel 2 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie, fysiologie, pathologie V CGO-TERR-312-4 17-5-2021
Slapen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie -Werkingsmechanisme van een geneesmiddel – Bijwerkingen
PSBK: Toegepaste psychologie – Persoonlijkheidsontwikkeling, Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Ontwikkelingsstoornissen
H, V, U CGO-VITA-302-4 21-5-2021
Transities (online) Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H,U CGO-COAM-315-5 21-5-2021
Ontstaan van ziekte Energieschool 0,52 MBK: Diagnostisch proces, onderbouwing onderzoeken
PsBK: Fysiologie en Anatomie
V, U CGO-ENSCH-2-2 21-5-2021
Bloedwaarden lezen (online) Con Amore 0,9 MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek V, U CGO-COAM-2-1 22-5-2021
Rode Vlaggen in de praktijk NOGG 0,5 MBK en PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid. V CGO-NOGG-8-1 27-5-2021
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V CGO-BIVT-307-1 28-5-2021
Angst, Anxiety en depressie klachten (2-daagse) 28 en 29-5-2021 Instituut CAM 1 Algemeen | begrippenkennis:  gezondheid en ziekte | preventie , sub onderwerp Burn-out, therapeutisch handelen
PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, diagnostiek
MBK: psychologie en psychopathologie | Levensfase
V, U CGO-ICAM-1-8 28-5-2021
Hoogsensitiviteit bij volwassenen Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U CGO-COAM-315-8 28-5-2021
Burn-out bij jongeren gezien in filosofische perspectief Instituut CAM 1 MBK: levensfase | psychologie
PSBK: Algemene kennis| gezondheid en ziekte | preventie, gezondheidsgedrag van mensen, Gespreksvaardigheden, Therapeutische vaardigheden
U CGO-ICAM-9-2 28-5-2021
ADHD en ADD School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Alex Leupen neemt je mee in de achterliggende oorzaken van ADHD en ADD bij kinderen en bij volwassenen. De relatie tussen neurofysiologie, pathofysiologie, voeding en de darmen als tweede brein wordt uitgelegd. V, U CGO-SVH-605-1 29-5-2021
Hollistische principes (online) Con Amore 0,9 MBK: Geïntegreerde geneeskunde| integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde| integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
V, U CGO-COAM-6-1 2-6-2021
De Schildklier – problemen voorkómen (online) Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Diagnostisch proces | Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
Medische onderzoekstechnieken | Laboratoriumonderzoek
Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie | Pathologie
U, V CGO-COAM-6-4 4-6-2021
Laatste Strohalm Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) | Syndromen en aandoeningen V CGO-RTN-11-1 5-6-2021
De darmen: het microbioom en voeding Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Lymfestelsel en afweer | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
U, V CGO-COAM-6-3 5-6-2021
Levensfases & Transities NOGG 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H,U CGO-NOGG-315-4 7-6-2021
Vermoeidheid – alles is energie Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U CGO-COAM-11-1 7-6-2021
Omgaan met ‘moeilijke mensen’ – Persoonlijkheidsstoornissen NOGG 0,5 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Persoonlijkheids-stoornissen V,U CGO-NOGG-605-1 8-6-2021
Leven vanuit je hart (online) Con Amore 0,9 MBK: Geïntegreerde geneeskunde I Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde I Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
V, U CGO-COAM-6-2 9-6-2021
SOLK en hypnotherapie (3-daagse), 9-6, 15-6 en 30-6-2021 [gewijzigde data] Academie Hypnos 3 Algemeen: Syndromen en aandoeningen | Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie chronisch, Whiplashsyndroom, Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) of irritable bowel syndrome (IBS), Chronische buikpijn bij vrouwen, Chronische hoofdpijn, Repetitive strain injury (RSI), Bekkeninstabiliteit bij vrouwen, Hyperventilatie – vaak gebaseerd op een angst- of paniekstoornis, Burn-out H, V, U GO-HYP-11-2 9-6-2021
Stress en Burnout (online) Total Health 0,7 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie H, V,U CGO-THO-311-1 10-6-2021
De overgang Con Amore 0,9 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Genitaal stelsel | Het climacterium en de menopauze
H, U CGO-COAM-313-1 11-6-2021
Het tweede brein – darmen (online) Con Amore 0,9 MBK: Zenuwstelsel /neurologie  | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel /neurologie |Algemene functies zenuwstelsel
V, U CGO-COAM-311-1 11-6-2021
Het lichaam liegt niet!! Leefstijl en optimale balans Instituut CAM 1 MBK: Bewegingsstelsel | anatomie en fysiologie | Functies & bouw van spieren H, V, U CGO-ICAM-306-3 11-6-2021
Casuïstiek en rode vlaggen: Medische signalen zie rode vlaggen: cellen, weefsels, spier-en bewegingsstelsel Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H,V, U CGO-CSMBK-318-2 12-6-2021
Gender en seksuele diversiteit in je praktijk Con Amore 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering
PSBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering
V, U CGO-COAM-12-1 12-6-2021
Kleur je leven in balans Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis | gezondheid en ziekte | preventie, Algemene Basiskennis | Therapeutische handelen, Therapeutische proces , gespreksvaardigheden V, U CGO-ICAM-1-6 12-6-2021
Operaties School voor Homeopathie / Ars Medica MBK: Tijdens deze dag wordt ingegaan op soorten operaties, anesthesie, risico’s en complicaties. Met casuïstiek wordt het geheel praktisch ondersteunt. V, U CGO-SVH-1-5 12-6-2021
SNRO geaccrediteerde kopmodule van 10 EC
Instroomdata: 12-6-2021; 13-11-2021; 20-11-21; 12-3-2022; 16-4-2022
Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  10 Deze geaccrediteerde module bestaat uit 4 lesdagen. Twee dagen met casuïstiek en rode vlaggen. Voor deze dagen worden opdrachten en presentaties gemaakt. Twee thema/bijscholingsdagen, zoals je darmen zijn je tweede brein en posttraumatisch stresssyndroom. H,V,U CGO-CSMBK-0-0 12-6-2021
Dementie (online) Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Veroudering/sterven
H, V, U CGO-COAM-314-3 16-6-2021
Hoogsensitiviteit bij kinderen Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U CGO-COAM-315-9 18-6-2021
Positieve Psychologie in de praktijk Instituut CAM 1,08 MBK/PsBK: gespreksvaardigheden | gesprekstechnieken H, V CGO-ICAM-12-3 19-6-2021
Het tweede brein – darmen Con Amore 0,9 MBK: Zenuwstelsel /neurologie  | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel /neurologie |Algemene functies zenuwstelsel
V, U CGO-COAM-311-1 19-6-2021
Burn-out – een integrale visie (online) Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
SOLK | Syndromen en aandoeningen
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Diagnostiek | Stoornissen
H, V, U CGO-COAM-6-6 23-6-2021
Hoe voorkomt mijn immuunsysteem ziekten? BivT 0,2 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Anatomie en fysiologie V CGO-BivT-305-1 25-6-2021
Embryologie en zwangerschap School voor Holisme 0,5 MBK: genitaal stelsel | anatomie en fysiologie (zwangerschap) en pathologie (zwangerschapsklachten) H, V, U CGO-XVHO-11-2 25-6-2021
Lage rugpijn, een holistische benadering Con Amore 0,9 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en hetkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Stoornissen
V, U CGO-COAM-306-4 25-6-2021
Plantbased voeding Instituut CAM 0,25 Algemeen | begrippenkennis:  gezondheid en ziekte | preventie op welbevinden en pathologie ; welbevinden, ziekte en ziektebeleving o.a. risicofactoren ; gesprekvaardigheden ; therapeutische proces
PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel
MBK: Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen, Psychologie (toegepast)
V, U CGO-ICAM-1-9 26-6-2021
Vruchtbaarheid en de cyclus van de vrouw (online) Con Amore 0,9 MBK: Hormoonstelsel I Anatomie en fysiologie
PSBK: Hormonaal stelsel Anatomie en fysiologie | Vrouwelijke en mannelijke geslachtsklieren
H, V, U CGO-COAM-312-2 26-6-2021
Is kanker te voorkomen? BivT 0,2 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie V CGO-BivT-303-2 2-7-2021
Zijn geneesmiddelen altijd ongevaarlijk? BivT 0,21 MBK: Algemene Farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
V CGO-BIVT-302-2 9-7-2021
Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen & weefsel | anatomie en fysiologie
MBK/PSBK: Algemene begrippenkennis | Gezondheid en ziekte | Preventie
PSBK: Begrippenkennis | Pathologie | Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U CGO-VITA-303-1 4-9-2021
Masterclass Traditionele TCM Energieschool 0,52 MBK/PSBK: Diagnostisch proces, onderbouwing onderzoeken V, U CGO-ENSCH-2-1 4-9-2021
Therapeutische houding en Zelfstandig beroepsbeoefenaar – Cluster 1
(11 september, 8 oktober, 29 oktober en 30 oktober 2021)
Vita Opleidingen B.V. 20 MBK:  Spijsverteringsstelsel | pathologie , Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel, Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie,  Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen, MBK/PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie,
MBK/PSBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg, wetgeving en gezondheidsethiek, grenzen, vakgebied/eigen deskundigheid, gezondheidsgedrag van mensen, gespreksvaardigheden, therapeutisch handelen | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg, levensfasen, anatomie & fysiologie, ontwikkelingspsychologie, medicijnen, psychofarmaca en bijwerkingen, medische & psychosociale signalen, leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken, herkennen risicodragende factoren, leren, geheugen, denken, intelligentie, , Psychopathologie en herkennen risicodragende factoren voor de cliënt, Communicatie en gespreksvaardigheden
Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
Gespreksvaardigheden
PSBK:  Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel, Psychologie | Psychopathologie , Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken
Psychologie | Psychopathologie
Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken
H, V, U CGO-VITA-604-1 11-9-2021
Geschiedenis van de Geneeskunde Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
PSBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
U, V CGO-VITA-3-1 11-9-2021
ik heb er mijn buik van vol’, Diagnose: IBS/PDS oorzaak onbekend Opleidingsinstituut RTNederland 0,38 PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam V CGO-RTN-1-1 12-9-2021
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-5 17-9-2021
Respiratory infections, including COVID Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Pathologie symptomen, pathofysiologie, oorzaken, complicaties, en medische benadering van | Ziekten van de luchtwegen: stridor, dyspnoe d’effort en dyspnoe de repos, Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stokes ademhaling, cyanose (centraal en perifeer), bradypnoe, en tachypnoe;  afwijkingen in sputum; bronchitis, astma en COPD;  productieve en niet productieve hoest; pneumothorax; pneumonie; longkanker; longembolie en longinfarct; TBC.
Algemeen | Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Infectie
Algemeen | Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Besmetting
V, U SGO-SOU-307-1 17-9-2021
Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
H, U CGO-VITA-307-1 18-9-2021
Pijn School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Tijdens deze nascholing onderzoeken we wat pijn eigenlijk is, welke soorten pijn er zijn, hoe pijn tot stand komt en wat regulier mogelijkheden zijn om pijn te behandelen. V, U CGO-SVH-1-6 18-9-2021
Spijsvertering en ademhaling Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 MBK: Spijsvertering en Ademhaling H CGO-CSMBK-309-5 18-9-2021
Corona voorbij? Energieschool 0,52 MBK immunologie V CGO-ENSCH-305-2 18-9-2021
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-2 24-9-2021
Algemene farmacologie en psychofarmaca Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | motiveren tot gebruik
H, U, V CGO-VITA-302-2 24-9-2021
Bio-milieu belasting Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving / O.a. risicofactoren en beschermende factoren
PSBK: Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving / O.a. risicofactoren en beschermende factoren
H, U CGO-VITA-10-1 25-9-2021
EMDR Verdiepingsdag kind en jeugd BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-17 1-10-2021
Pathologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie
MBK/PSBK: Algemene begrippenkennis | Gezondheid en ziekte | Preventie
PSBK: Begrippenkennis | Pathologie | Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, U CGO-VITA-304-1 2-10-2021
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 2-10-2021
EMDR Verdiepingsdag Enkelvoudige problematiek volwassenen BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-15 5-10-2021
EMDR bij Complexe PTSS (2-daagse)
(7-10-2021, 21-10-2021)
BivT 0,75 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-8 7-10-2021
Personal Storytelling BivT 0,54  MBK: Levensfase | Anatomie en fysiologie | groei en ontwikkelingsstoornissen. Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| persoonlijkheid-ontwikkeling, Leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken | Jonge kind, jeugd, volwassenheid. Midlife, veroudering/ sterven. Ouderdomsproblematiek en rouwproblematiek.
V CGO-BIVT-314-1 8-10-2021
Gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie (CGT) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK : Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken.
H, U CGO-VITA-316-2 8-10-2021
Het ontstaan van ziekte Energieschool 0,52 MBK/PSBK: Diagnostisch proces, onderbouwing onderzoeken
PSBK: psychische processen
V CGO-ENSCH-2-3 8-10-2021
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 9-10-2021
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 9-10-2021
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 9-10-2021
Ortho Ecologie Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK en PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-318-7 9-10-2021
Migraine, van aanval tot aanpak Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel
V, U CGO-ICAM-1-4 9-10-2021
Schizofreniespectrum Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen V,U CGO-ICAM-605-4 9-10-2021
Neurologische aandoeningen Qing-Bai 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Pathologie V, U CGO-QINB-311-1 10-10-2021
Stress en Burn-out NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie |Aanpassingsstoornissen
V CGO-NOGG-315-2 11-10-2021
Transactionele analyse als deuropener BivT 0,36 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D).  Deelgebieden van psychologie MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-4 14-10-2021
Stemmingstoornissen Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Algemene kenmerken psychopathologie V, U CGO-ENSCH-605-3 15-10-2021
Pathologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en Fysiologie
MBK/PSBK: Algemene begrippenkennis | Gezondheid en ziekte | Preventie
PSBK: Begrippenkennis | Pathologie | Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam.
H, U CGO-VITA-309-1 16-10-2021
Vrouwengeneeskunde School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Tijdens deze nascholing is er alle aandacht voor de vrouw binnen de huidige geneeskunde, de problemen en uitdagingen. V, U CGO-SVH-1-7 16-10-2021
Hoe worden wij ziek Terreel 1 MBK: Anatomie, Fysiologie, Pathologie | Zelfgenezend vermogen H, V CGO-TERR-1-2 16-10-2021
EMDR basisopleiding (4-daagse)
(23-10-2021, 05-11-2021, 19-11-2021, 03-12-2021)
BivT 2,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-6 23-10-2021
EMDR basisopleiding (4-daagse)
(23-10-2021, 05-11-2021, 19-11-2021, 03-12-2021)
BivT 2,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-6 23-10-2021
Emo eten … en nu? (2-daagse) 23-10 en 13-11-2021 Instituut CAM 2 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie & symptomen
MBK: Psychologie | pathologie | stoornissen
PSBK: Pathologie –risicodragende situaties voor de client | risicofactoren | algemene kenmerken psychopathologie
V, U CGO-ICAM-1-3 23-10-2021
Neurofilosofie: het brein en ons bewustzijn Con Amore 0,88 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK:  Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
Psychiatirsche behandeling | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor client | Stoornissen
V, U CGO-COAM-311-2 23-10-2021
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-317-1 29-10-2021
Therapeutisch proces en organisatie (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK/PSBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg, wetgeving en gezondheidsethiek, grenzen, vakgebied/eigen deskundigheid, gezondheidsgedrag van mensen, gespreksvaardigheden, therapeutisch handelen | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg, levensfasen, anatomie & fysiologie, ontwikkelingspsychologie, medicijnen, psychofarmaca en bijwerkingen, medische & psychosociale signalen, leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken, herkennen risicodragende factoren, leren, geheugen, denken, intelligentie, , Psychopathologie en herkennen risicodragende factoren voor de cliënt, Communicatie en gespreksvaardigheden H, U CGO-VITA-2-1 29-10-2021
Vaccinations Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Algemene farmacologie: Werkingsprincipes van een geneesmiddel, Bijwerkingen, Hoofdgroepen geneesmiddelen en vaccinaties. Bloed- en Lymfestelsel en afweer: Weerstand en immuniteit. V, U CGO-SOU-302-2 29-10-2021
Lichaamstaal School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 Na afloop van de nascholing heeft de deelnemer inzicht in en kennis van:
– verschillende vormen van lichaamstaal
– lichaamstaal als belangrijk deel van de communicatie
– de eigen lichaamstaal en die van de cliënt en de interactie daarvan
– lichaamstaal als onderdeel van de anamnese
V CGO-SVH-2-1 30-10-2021
Algemene Voedingsleer Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie
MBK/PSBK: Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel
Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK: Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen,
MBK/PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
MBK/PSBK: Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel
Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie
MBK: Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen,
MBK/PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel
H, V, U CGO-VITA-9-4 30-10-2021
Non-verbale processen BivT 0,39 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen | Beroepshouding. Geïntegreerde geneeskunde |Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. V CGO-BIVT-12-2 5-11-2021
EMDR basisopleiding (4-daagse)
(05-11-2021, 12-11-2021, 26-11-2021, 10-12-2021)
BivT 2,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-6 5-11-2021
EMDR Themadag Kind en  Jeugd BivT 0,36 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-12 5-11-2021
Depressie anders bekeken BivT 0,4 MBK: Verdieping van Algemene farmacologie | Bijwerkingen
PsBK: Verdieping van Therapeutische basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-302-1 5-11-2021
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 5-11-2021
Therapeutische houding en Zelfstandig beroepsbeoefenaar – Cluster 2
(5 november en 6 november 2021, 18 februari en 26 maart 2022)
Vita Opleidingen B.V. 20 MBK:  Spijsverteringsstelsel | pathologie , Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel,  Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen,
MBK/PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving  Anatomie en fysiologie,
Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg, wetgeving en gezondheidsethiek, grenzen, vakgebied/eigen deskundigheid, gezondheidsgedrag van mensen, gespreksvaardigheden, therapeutisch handelen | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg, levensfasen, anatomie & fysiologie, ontwikkelingspsychologie, medicijnen, psychofarmaca en bijwerkingen, medische & psychosociale signalen, leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken, herkennen risicodragende factoren, leren, geheugen, denken, intelligentie, , Psychopathologie en herkennen risicodragende factoren voor de cliënt, Communicatie en gespreksvaardigheden,
Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische), Gedragscodes
Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
Gespreksvaardigheden
PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel, Psychologie | Psychopathologie , Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken
H, V, U CGO-VITA-604-2 5-11-2021
Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische) Gedragscodes
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | (ethische) Gedragscodes
H, U CGO-VITA-5-3 5-11-2021
Klimaatpsychologie Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client | Diagnostiek | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-3 5-11-2021
EMDR Themadag Zelfbeeld BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-14 6-11-2021
Middelen en Methoden Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
MBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
U CGO-VITA-8-1 6-11-2021
Rouw en Verlies (2-daagse) NOGG 1 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Rouwproblematiek
V CGO-NOGG-315-1 6-11-2021
Kleur je leven in balans Instituut CAM 1,08 MBK: therapeutisch handelen, therapeutische proces | gesprekstechnieken
PsBK: toegepaste Psychologie | leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken (stoornissen)
H, V CGO-ICAM-12-2 6-11-2021
met TA uit de burn-out BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden psychologie
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Deelgebieden van psychologie MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | definitie ziekte, preventie en klachten.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | burn-out. Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-5 10-11-2021
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 11-11-2021
Kinesiologie BivT 0,5 MBK/PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen V CGO-BIVT-12-3 12-11-2021
Tinnitus BivT 0,39 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Zintuigen en sensorisch | Anatomie en fysiologie| de bouw van het oor, proces an geluidsvorming; Zintuigen en sensorisch | Pathologie | Tinnitus.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | CVS, burn-out, PTSS
V CGO-BIVT-318-19 12-11-2021
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen | Persoonlijkheidsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-3 12-11-2021
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 12-11-2021
Eetbui vrij leven Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-2 12-11-2021
EFT Master Practitioner (3-daagse)
(13-11-2021, 27-11-2021, 11-12-2021)
BivT 1,04 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden van psychologie.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Deelgebieden van psychologie.  Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Risicofactoren | Algemene kenmerken psychopathologie MBK/ PSBK: Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen | Beroepshouding.
V CGO-BIVT-318-7 13-11-2021
Eetstoornissen De Roos opleidingen 0,26 PSBK: Psychopathologie > stoornissen > eetstoornissen V, U CGO-DRO-605-6 13-11-2021
Rode vlaggen en cauïstiek Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,67 MBK: Spijsvertering,  Ademhaling, Nieren en urionewegen en Endocrien systeem H CGO-CSMBK-309-4 13-11-2021
Chronische pijn [gewijzigde datum] Academie Hypnos 1 Algemeen: Syndromen en aandoeningen | Fibromyalgie chronisch, Whiplashsyndroom, Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) of irritable bowel syndrome (IBS), Chronische buikpijn bij vrouwen, Chronische hoofdpijn, Repetitive strain injury (RSI), Bekkeninstabiliteit bij vrouwen H, V, U CGO-HYP-11-1 16-11-2021
met TA uit de burn-out BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Deelgebieden psychologie
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Deelgebieden van psychologie MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | definitie ziekte, preventie en klachten.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | burn-out. Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-5 19-11-2021
EMDR Themadag Inner-Child Therapy BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-11 19-11-2021
EMDR Verdiepingsdag Interwaves BivT 0,29 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-16 19-11-2021
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-317-1 19-11-2021
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
MBK: Psychologie | Psychopathologie | Slaapstoornissen | Angststoornissen | Stemmingsstoornissen
H, V CGO-BIVT-605-5 19-11-2021
Paediatrics-2, Adolescence Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Levensfase: Pathologie pediatrie. Psychopathologie en maatschappij. V, U CGO-SOU-314-3 19-11-2021
Posttraumatische stressstoornis Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie | Stoornissen
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie Ontwikkelingsstoornissen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt  | Diagnostiek | Stoornissen
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-605-4 19-11-2021
Het bloed spreekt Energieschool 0,52  MBK. Bloed en lynphestelsel V CGO-ENSCH-305-3 19-11-2021
Communiceren met huisartsen Instituut CAM 1,32 MBK/PsBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering, H, V, U CGO-ICAM-12-1 19-11-2021
Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en Fysiologie
MBK/PSBK: Algemene begrippenkennis | Gezondheid en ziekte | Preventie
PSBK: Begrippenkennis | Pathologie | Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam.
H, U CGO-VITA-311-1 20-11-2021
EMDR Themadag Verslavingen BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie | Verslavingsproblematiek
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen | Verslavingsproblematiek. Basisvaardigheden m.b.t. psychiatrische behandelingen. Leren, geheugen, denken en intelligentie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-13 20-11-2021
De darmen School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Alex Leupen zal naast de anatomie en fysiologie van de darmen ook de chronische darmaandoeningen bespreken zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en het prikkelbare-darm-syndroom (PDS of spastisch colon). V, U CGO-SVH-309-7 20-11-2021
Je darmen je tweede brein Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,4 MBK: Spijsvertering,  Zenuwstelsel V, U CGO-CSMBK-309-3 20-11-2021
Huiduitslag (Westers Medisch) Qing-Bai 0,8 Dermatologie: anatomie, fysiologie, pathologie en diagnostiek V, U CGO-QINB-303-1 20-11-2021
Vrouwenklachten (2 ochtenden: di 23 en do 25 nov 2021) Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 23-11-2021
Ademhalingsstelsel (3 avonden: 23-11-2021, 30-11-2021, 7-12-2021) Terreel 1,09 MBK:Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H CGO-TERR-307-2 23-11-2021
De kunst van het vragen stellen BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | Concretiseren
V CGO-BIVT-316-3 26-11-2021
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 26-11-2021
Obesitas – oorzaak en gevolg (zowel klassikaal als online te volgen) Vita Opleidingen B.V. 0,96 MBK: Geneesmiddelen en bijwerkingen, cellen en weefsels, bewegingsstelsel, spijsvertering, hormoonstelsel, stofwisseling, pathologie, , geïntegreerde geneeskunde, gezondheidsgedrag van mensen, welkbevinden, ziekte en ziektebeleving, psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties, alarmsignalen, Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
PSBK: Geneesmiddelen en bijwerkingen, ontwikkelingsstoornissen, psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties, stoornissen, therapiebenaderingen, hormoonstelsel, leren en geheugen, alarmsignalen, Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
H, U CGO-VITA-303-4 26-11-2021
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 26-11-2021
EMDR Themadag Zelfbeeld BivT 0,32 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Psychologie | Psychopathologie. Zenuwstelsel/neurologie | Bouw, functies en werking van de grote/kleine hersenen | Levensfase | Veroudering/sterven | Rouwproblematiek.
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode vlaggen deel D). Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken. Leren, geheugen, denken en intelligentie. Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan. Psychopathologie en herkennen van risico dragende situaties voor cliënt | Stoornissen. Zenuwstelsel/neurologie | werking / pathologie. MBK/PSBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Definitie ziekte, preventie en symptomen.  Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen | PTSS . Gespreksvaardigheden. Therapeutisch handelen
V CGO-BIVT-318-14 27-11-2021
Ideomotoriek – Bio-tensor deel 1 Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client
Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam
H, V, U CGO-VITA-605-7 27-11-2021
Traumatologie School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 Na afloop van de nascholing heeft de deelnemer inzicht in en kennis van:
– traumatologie en de reguliere behandelmethode ABCDE
– rode vlaggen, wanneer veilig te behandelen en wanneer (acuut) door te verwijzen
– de meest voorkomende trauma’s
– grenzen van behandeling van trauma’s
– diverse EHBO-handelingen
V CGO-SVH-2-2 27-11-2021
Nieren en Endocriensysteem Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,59 MBK: nieren, urinewegen en endocriensysteem H CGO-CSMBK-308-1 30-11-2021
Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MKB: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen.
H CGO-VITA-605-2 10-9-2022
Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MKB: Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren Welbevinden, ziekte en ziektebeleving
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen.
H CGO-VITA-605-2 8-9-2023