Bij- en nascholinglijst MBK en PsBK CGO

In dit overzicht zijn alle bij- en nascholing op het gebied van MBK en PsBK gegeven door de leden van het CGO op een gestructureerde manier te vinden. Deze scholingsactiviteiten worden georganiseerd binnen de met elkaar afgesproken richtlijnen. De afkortingen gebruikt bij “doel” staan voor: (H)erhaling, (V)erdieping, (A)anvulling of (U)itbreiding. Voor een link naar de opleider kunt u kijken bij “leden”.
Staat een eerder gevolgde bij- en nascholing niet meer op deze lijst, maar wil je controleren of deze er wel op gestaan heeft, neem dan via de mail contact met ons op.

Titel van Bijscholing Opleider Studielast (EC’s) (PLATO) Eindterm (onderwerp | subonderwerp) Doel (H, V, A of U) Datum Bijscholingscode
Medische basiskennis gerelateerd aan de psychosociale vakken, Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Genitaal stelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 3 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
H, A 23-3-2018 CGO-VITA-312-1
Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK Vita Opleidingen B.V. 3 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |  structuur en gebruik van DSM IV en -V en de verschillen tussen beiden.
MBK: Gespreksvaardigheden
H, A 24-3-2018 CGO-VITA-316-1
Een verdieping in het oor. Instituut CAM 1 EC MBK: Zintuig en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie V 7-4-2018 CGO-ICAM-310-2
Psychopathologie, Psychiatrische behandeling, Rode en gele vlaggen Vita Opleidingen B.V. 3 MKB: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, A 14-4-2018 CGO-VITA-318-1
Hoe voorkom ik een klacht of claim Prevenzis 0,3 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel: BIG; Klachtenwet Clienten Zorgsector; WBP; WGBO; (Ethische) gedragscodes. V 21-4-2018 CGO-PREV-5-1
Autisme, leven in chaos De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | autismespectrum-stoornissen A,U,V 21-4-2018 CGO-DRO-605-1
Toegepaste psychologie en klinische psychologie Vita Opleidingen B.V. 3 PSBK:Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij H, A 18-5-2018 CGO-VITA-602-1
Polyfarmacie en interacties tussen geneesmiddelen Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Farmacokinetiek |  Interacties H, V,A 25-5-2018 CGO-SOU-302-1
Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Niet (H)Erkende ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden Vita Opleidingen B.V. 1,5 MBK : Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
A, U, V 26-5-2018 CGO-VITA-5-2
Levensfases & Transities NOGG 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H, U 28-5-2018 CGO-NOGG-315-4
Levensfases & Transities NOGG 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
V, U 28-5-2018 CGO-NOGG-315-5
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5 Vita Opleidingen B.V. 3 PSBK : Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H, A 1-6-2018 CGO-VITA-619-1
Stemmen horen of Innerlijke stem? Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | schizofrenie en andere psychotische stoornissen V, A, U 2-6-2018 CGO-ENSCH-605-1
Obsessieve compulsieve stoornis Instituut CAM 1 EC PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |stoornissen in de impulscontrole H,A 2-6-2018 CGO-ICAM-605-2
Red Flags – in practice Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen) H, V,A 7-6-2018 CGO-SOU-318-1
Babbelen met je cellen Energieschool 0,5 MBK: Cellen en weefsels | pathologie V, A, U 9-6-2018 CGO-ENSCH-301-1
Hersenaandoeningen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK en gastspreker van de hersenstichting 1 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | pathologie V, A, U 16-6-2018 CGO-CSMBK-311-1
Hersenen, zenuwen en neuronen Instituut CAM 1 EC MBK: Zenuwstelsel / neurologie | Bouw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel V 7-9-2018 CGO-ICAM-311-2
Burnout Instituut CAM 1 EC PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen H, A 8-9-2018 CGO-ICAM-605-3
Rol chronische stress bij Depressie Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, A, U 21-9-2018 CGO-ENSCH-315-1
Omgaan met ‘moeilijke mensen’ – Persoonlijkheidsstoornissen NOGG 0,5 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Persoonlijkheids-stoornissen V, U 1-10-2018 CGO-NOGG-605-1
De “Buikhersenen” Relatie Brein/Buik Energieschool 0,5 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie V, A, U 6-10-2018 CGO-ENSCH-309-1
Seksueel misbruik De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Risico dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlozing, mishandeling, onderdrukking, werken met gevaarlijke stoffen, druggebruik A, U, V 20-11-2018 CGO-DRO-605-2
Schizofreniespectrum Instituut CAM 1 EC PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen H, A 8-12-2018 CGO-ICAM-605-4
Preventie en herkenning van signalen bij suïcide Bureau de Roos 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt V, A  11-11-2017 CGO-BDR-605-2
Lyme Con Amore 0,9 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Pathologie
en afweer
A, U 09-11-2017 & 17-11-2017 CGO-COAM-305-2
Stressless Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
V, A, U 12-11-2017 & 15-11-2017 CGO-COAM-315-6
Gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie (CGT) Vita Opleidingen B.V. 3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK : Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken.
H, A 13-10-2017
12-10-2018
CGO-VITA-316-2
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSBK : Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
A, U, V 13-5-2017
12-5-2018
CGO-VITA-9-2
Snijzaal: fascinerende fascie Con Amore 0,9 MBK: bewegingsstelsel | Anatomie en Fysiologie V, A, U 29-09-2017 & 21-10-2017 CGO-COAM-306-2
Algemene farmacologie en psychofarmaca Vita Opleidingen B.V. 3 MBK: Algemene farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | motiveren tot gebruik
H, A 29-9-2017
28-8-2018
CGO-VITA-302-1
Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving Vita Opleidingen B.V. 3 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische) Gedragscodes
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | (ethische) Gedragscodes
H, A 3-11-2017
2-11-2018
CGO-VITA-5-3
Stress en Burn-out NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie |Aanpassingsstoornissen
V 31-5-2018, 17-9-2018 CGO-NOGG-315-2
Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling Vita Opleidingen B.V. 3 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen. H, A 8-9-2017
7-9-2018
CGO-VITA-605-2
Ontwikkeling van het auto-immuunsysteem Instituut CAM 1 EC MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer|Anatomie en fysiologie A zie website CGO-ICAM-305-1
Integrale geneeskunde Vita Opleidingen B.V. 2 PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | integratie fysieke, psychosociale en sociale factoren
MBK: Geïntegreerde geneeskunde | integratie fysieke, psychosociale en sociale factoren
A,U,V zie website CGO-VITA-6-1
Rode en Gele Vlaggen in de praktijk NOGG 0,5 MBK en PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid. V zie website CGO-NOGG-8-1
Wegwijs in het bos van de DSM-5 stoornissen Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
A, U, V zie website CGO-VITA-315-1
Extra pathologie en rode vlaggen cellen weefsels en bewegingsapparaat Shiatsu-school Den Haag – CSMBK 1 MBK: Cellen en weefsels |Pathologie H zie website CGO-CSMBK-303-2
Voortdurende twijfel aan eigen identiteit Instituut CAM 1 EC PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | persoonlijkheids-stoornissen H, A zie website CGO-ICAM-605-1
Gezondheidspsychologie|
gezondheidsrecht
Vita Opleidingen B.V. 1 PSKB: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
A, U, V zie website CGO-VITA-9-1
Gespreksvaardigheden NOGG 6 MBK en PSBK: Gespreksvaardigheden V, U zie website CGO-NOGG-316-1
Inleiding, cellen en weefsels. Bewegingsapparaat Shiatsu-school Den Haag – CSMBK 1 MBK: Cellen en weefsels | anatomie en fysiologie H zie website CGO-CSMBK-303-1
Endocrinologie en de lever Vita Opleidingen B.V. 2 MBK : Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie A,U,V zie website CGO-VITA-309-2
Pathologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2. Farmacologie Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H, A zie website CGO-VITA-313-1
The ‘age of transition’ for women – and men! – Western Medicine seminar Shenzhou Open University of TCM 0,3 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven V,A,I zie website CGO-SOU-314-1
Het darmmicrobioom’ en ‘Huidinfecties’ TCM Academie 0,3 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie V zie website CGO-TCMA-310-1
Embryologie en stamceltheorie Vita Opleidingen B.V. 2 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie A, V zie website CGO-VITA-314-1
Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1 & 2. Vita Opleidingen B.V. 2,5 MKB: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie
PSBK :Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | rouwproblematiek
H, A zie website CGO-VITA-310-2
Cancer – Exploration of the Principles of Malignant Cell Growth and the Ratio of its Treatment Shenzhou Open University of TCM 0,3 MBK: Cellen & weefsels | Pathologie V,A zie website CGO-SOU-303-1
Kinderperikelen Ars Medica 0,9 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie V, A zie website CGO-SVH-315-1
Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie H, A zie website CGO-VITA-310-1
Psychodiagnostische testen BivT 0,5 PSBK: Gebruik vragenlijsten | IQ,ADHD H zie website CGO-BIVT-608-1
“Rode en gele vlaggen in je praktijk Opleidingsinstituut RTNederland 0,6 PSBK: Grenzen van vakgebied (kennen)| Eigen deskundigheid V zie website CGO-RTN-8-1
Angst en vertrouwen NSK 0,5 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen U zie website CGO-NSK-605-1
Intervisie: DSM-5 stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |  Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen. V zie website CGO-VITA-605-1
Afweer stelt zich te weer Ars Medica 1,2 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Pathologie V, A zie website CGO-SVH-305-1
Pathologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie H, A zie website CGO-VITA-304-1
The ‘stress epidemic’ – Western medicine seminar Shenzhou Open University of TCM 0,3 MBK: Psychologie | Psychopathologie V,A,I zie website CGO-SOU-315-1
MBK Hormonen Terreel 0,3 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie H,V zie website CGO-TERR-312-1
Pathologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie H, A zie website CGO-VITA-309-1
Trauma NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie | Trauma’s
V zie website CGO-NOGG-315-3
Middelen en Methoden Vita Opleidingen B.V. 1,5 PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
MBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
A,U zie website CGO-VITA-8-1
SOLK Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten Shiatsu-school Den Haag – CSMBK 1 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie en pathologie V, A zie website CGO-CSMBK-312-1
Hormonen, geslachtsgebonden problematiek, schildklier en andere hormonale regelsystemen NSK 1 MBK: Hormoonstelsel | pathologie A zie website CGO-NSK-312-1
Longen, dikke darm Ars Medica 0,9 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie & pathologie V, A zie website CGO-SVH-307-2
Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | pathologie
PSBK:Zenuwstelsel / neurologie | Algemene functies zenuwstelsel
H, A zie website CGO-VITA-311-1
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V zie website CGO-BIVT-317-1
Symptoom of Veranderingsprikkel Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H, U zie website CGO-COAM-315-5
Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
H, A zie website CGO-VITA-307-1
Rouw en Verlies NOGG 5,3 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Rouwproblematiek
V zie website CGO-NOGG-315-1
Tieners in therapie Bureau de Roos 0,4 PSBK: Toegepaste (ontwikkelings-) psychologie en klinische psychologie | leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken A zie website CGO-BDR-602-1
Geschiedenis van de Geneeskunde Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
PSBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
A, U, V zie website CGO-VITA-3-1
Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 2,5 MBK: Cellen & weefsel | anatomie en fysiologie H, A zie website CGO-VITA-303-1
Auto-immuunziekten Con Amore 0,9 MBK: Bloed- en lymfestelsel en afweer | Pathologie V, A zie website CGO-COAM-305-1
Praktijkgericht onderzoek NSK 5 MBK en PsBK: Informatievaardigheden | Relevantie van (wetenschappelijke) artikelen in vaktijdschriften bepalen. 1 lesdag plus 1 presentatie U zie website CGO.NSK-7-1
Stress & Burn-out Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen
V, A zie website CGO-COAM-315-2
DSM 5 BivT 1,2 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H zie website CGO-BIVT-315-1
Is het astma? Ars Medica 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Pathologie V, A zie website CGO-SVH-307-1
Luister naar het ritme van je hart Con Amore 0,9 MBK: Hart-en vaatstelsel | Pathologie V, A zie website CGO-COAM-304-1
Lever en gal Ars Medica 0,8 MBK: Spijsverteringstelsel |  Anatomie en fysiologie & pathologie V, A zie website CGO-SVH-309-1
Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie Vita Opleidingen B.V. 3 PSBK: Psychiatrische behandeling | Psycho-educatie H, A zie website CGO-VITA-606-1
Oncologie BivT 0,6 MBK: Cellen & weefsels | Pathologie V zie website CGO-BIVT-303-1
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U zie website CGO-BIVT-316-1
Maag, milt en pancreas Ars Medica 0,8 MBK: Spijsverteringstelsel | Anatomie en fysiologie & pathologie V, A zie website CGO-SVH-309-2
Darmen en hun verhaal, verstoorde darmflora en de gevolgen voor de psyche NSK 0,5 MBK en PsBK: Geintegreerde geneeskunde | integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. U zie website CGO-NSK-6-1
Diabetes Mellitus BivT 0,3 MBK: Hormoon-stelsel|Pathologie V zie website CGO-BIVT-312-1
Psychologie, orthopedagogiek,verdieping en therapieën Ars Medica 1,4 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie V, A zie website CGO-SVH-315-2
Verdieping  psychiatrie, reikwijdte met complementaire behandeling Ars Medica 1,2 MBK: Psychologie | Psychiatrische behandeling V, A zie website CGO-SVH-315-3
Weerstand BivT 0,4 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U zie website CGO-BIVT-316-2
Borstkanker Con Amore 0,9 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie V, A zie website CGO-COAM-303-1
De magie van taal Con Amore 0,9 PSBK: Gespreksvaardigheden
MBK: Gespreksvaardigheden
A, U zie website CGO-COAM-316-1
Stemmingstoornissen en depressie NSK 0,5 MBK en PsBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen  | Medische en psychosociale signalen A zie website CGO-NSK-318-1
 Hersenen en Bewustzijn Sonnevelt Opleidingen 0,4 MBK: Zenuwstelstel en neurologie|Anatomie en fysiologie
PsBK: Zenuwstelsel en neurologie
V zie website CGO-SON-311-1
Zorg ook goed voor jezelf Sonnevelt Opleidingen 0,5 MBK: Psychologie | Toegepaste psychologie
PSBK: Toegepaste psychologie|psychopathologie en maatschappij
A zie website CGO-SON-315-2
Lever en galblaas Terreel 0,5 MBK: spijsverteringsstelsel | fysiologie H, V zie website CGO-TERR-309-1
Darmen en ontstekingen Total Health 0,6 MBK: Spijsverteringstelsel | pathologie H, V zie website CGO-THO-309-1
Metabool syndroom Total Health 0,6 MBK: Hormoonstelsel | pathologie H, V zie website CGO-THO-312-1
Ademhaling & Vitaliteit Sonnevelt Opleidingen 0,7 MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie va de luchtwegen
V zie website CGO-SON-307-1
Circulatiestelsel BivT 0,9 MBK: Hart en Vaatstelsel | Pathologie V zie website CGO-BIVT-304-1
Depressie en antidepressiva BivT 0,4 MBK: Algemene farmacologie | Geneesmiddelen
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | Antidepressiva
V zie website CGO-BIVT-302-1
Psychopathologie BivT 8,3 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H zie website CGO-BIVT-605-1
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V zie website CGO-BIVT-310-1
Hartritmestoornissen TCM Academie 0,5 MBK: Hart en vaatstelsel | Pathologie V zie website CGO-TCMA-304-1
MDL klachten in pediatrie TCM Academie 0,3 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie V zie website CGO-TCMA-314-1
MDL aandoeningen TCM Academie 0,3 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V zie website CGO-TCMA-309-1
Reumatische aandoeningen en gerelateerde bindweefselziekten Prevenzis 0,3 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie V zie website CGO-PREV-306-1
Wet en Ethiek BivT 2,86 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek / Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek / Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel
H zie website CGO-BIVT-5-1
Medische Basiskennis Update BivT 0,2 MBK: Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid V zie website CGO-BivT-8-1
Hartstilstand Con Amore 0,9 MBK: Hart en Vaatstelsel | Pathologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Regulatie van de ademhaling
H, V, A zie website CGO-COAM-304-2
Hoogsensitiviteit Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
A, U zie website CGO-COAM-315-8
Palliatieve zorg Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | veroudering / Sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| veroudering/sterven
A, U zie website CGO-COAM-314-1
Snijzaal Bewegingsapparaat Con Amore 0,9 MBK: Bewegingstelsel | anatomie fysiologie H, V, A zie website CGO-COAM-306-1
Stress en Burnout Total Health 0,7 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie H, V, U zie website CGO-THO-311-1
Vrouwenklachten Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V zie website CGO-THO-312-2
Voeding Con Amore 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie H, A, U zie website CGO-COAM-309-1
De overgang Con Amore 0,9 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Genitaal stelsel | Het climacterium en de menopauze
H, A, U zie website CGO-COAM-313-1
Het endocriene stelsel Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Hormonaalstelsel | Pathologie
H, V, A zie website CGO-COAM-314-2
Dementie Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Veroudering/sterven
H, V, A zie website CGO-COAM-314-3
Seminar Effect van chronische stress op het lichaam Total Health 0,6 MBK: Hormooenstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U zie website CGO-THO-312-3
Algemene Basiskennis, begrippen, rechten en plichten, wet- en regelgeving Vita Opleidingen B.V. 3 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
H, A zie webstie CGO-VITA-5-1