Nascholing

Algemeen

Opleiders (aangesloten bij CGO) wordt verzocht gebruik te maken van het nieuwste  aanvraagformulier (excel-sheet).
Middels dit sheet wordt de informatie m.b.t. de bij-/nascholing beter geregistreerd en wordt de bepaling van de omvang (in EC) voor alle aanbod gelijk berekend.
Het oude formulier (Word-document) komt hiermee te vervallen.
NB: eerder aangevraagde en goedgekeurde bij-/nascholingen hoeven niet opnieuw aangevraagd te worden maar kunnen, door het mailen van de naam, CGO-code en de nieuwe datum waarop de bij/nascholing wordt verzorgd, opnieuw geprogrammeerd worden. Opleiders wordt wel gevraagd voor eerder aangevraagde/goedgekeurde bij-/nascholingen het formulier in te vullen en, als het resultaat in EC’s afwijkt van de vermelding in de lijst, alsnog in te sturen.

Vanuit verschillende beroepsorganisaties bereiken ons verzoeken m.b.t. verzorgde bij-/nascholingen, vooral in de behoefte aan controle op de daadwerkelijke uitvoering.
Opleiders wordt verzocht, naast de accreditatiecode die is ontvangen van CPION of SNRO, ook de CGO-code te vermelden op het certificaat dat wordt afgegeven na afloop van de bij-/nascholing om controle door beroepsorganisaties te vereenvoudigen.

 

Geplande bij-/nascholingen

Staat een bij- en nascholing niet op deze lijst, dan is deze NIET gepland. Indien de scholing eerder is verzorgd zou deze vermeld moeten zijn op de arc hieflijst ONDER deze lijst.

In dit overzicht zijn alle bij- en nascholingen op het gebied van MBK en PsBK verzorgd door de leden van het CGO op een gestructureerde manier te vinden. Deze scholingsactiviteiten worden georganiseerd binnen de met elkaar afgesproken richtlijnen. De afkortingen gebruikt bij “doel” staan voor: (H)erhaling, (V)erdieping of (U)itbreiding.

In dit overzicht wordt de standaard rekenwijze (1 EC is 28 Studiebelastinguren) gehanteerd.

LET OP: In deze lijst zijn uitsluitend de geplande scholingen vermeld. Als de scholingsdatum in het ‘verleden’ ligt, is deze vermeld in de lijst ‘Eerder verzorgde scholingen’ waarbij dan uitsluitend de laatste datum waarop de scholing was aangeboden is vermeld.

[ update datum: 28-7-2021 ]

 

Titel van Bijscholing Opleider Studielast (EC’s) PSBK: Doel (H, V of U) Bijscholingscode Datum
Klimaatpsychologie Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client | Diagnostiek | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-3 28-8-2021
Communiceren met artsen Instituut CAM 1,32 MBK/PsBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering, H, V, U CGO-ICAM-12-1 4-9-2021
Algemene basiskennis: Anatomie & Fysiologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen & weefsel | anatomie en fysiologie H, U CGO-VITA-303-1 4-9-2021
Psychopathologie: stoornissen en Psychiatrische behandeling Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen. H CGO-VITA-605-2 10-9-2021
Geschiedenis van de Geneeskunde Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
PSBK: Reguliere medische en psychosociale behandelwijzen
U, V CGO-VITA-3-1 11-9-2021
ik heb er mijn buik van vol’, Diagnose: IBS/PDS oorzaak onbekend Opleidingsinstituut RTNederland 0,38 PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam V CGO-RTN-1-1 11-9-2021
ik heb er mijn buik van vol’, Diagnose: IBS/PDS oorzaak onbekend Opleidingsinstituut RTNederland 0,38 PSBK: Begripskennis: Pathologie. Oorzaken ziekten en reacties van het lichaam V CGO-RTN-1-1 12-9-2021
Respiratory infections, including COVID Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Pathologie symptomen, pathofysiologie, oorzaken, complicaties, en medische benadering van | Ziekten van de luchtwegen: stridor, dyspnoe d’effort en dyspnoe de repos, Kussmaul ademhaling, hyperventilatie, Cheyne-Stokes ademhaling, cyanose (centraal en perifeer), bradypnoe, en tachypnoe;  afwijkingen in sputum; bronchitis, astma en COPD;  productieve en niet productieve hoest; pneumothorax; pneumonie; longkanker; longembolie en longinfarct; TBC.
Algemeen | Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Infectie
Algemeen | Begripskennis | Gezondheid en ziekte | Besmetting
V, U SGO-SOU-307-1 17-9-2021
Pathologie: Cellen en Weefsels, Ademhalingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
H, U CGO-VITA-307-1 18-9-2021
Pijn School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Tijdens deze nascholing onderzoeken we wat pijn eigenlijk is, welke soorten pijn er zijn, hoe pijn tot stand komt en wat regulier mogelijkheden zijn om pijn te behandelen. V, U CGO-SVH-1-6 18-9-2021
Algemene farmacologie en psychofarmaca Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | motiveren tot gebruik
H, U, V CGO-VITA-302-2 24-9-2021
Bio-milieu belasting Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving / O.a. risicofactoren en beschermende factoren
PSBK: Contextfactoren van invloed op welbevinden, ziekte en ziektebeleving / O.a. risicofactoren en beschermende factoren
H, U CGO-VITA-10-1 25-9-2021
Pathologie: Hart en vaatstelsel, lymfe,- bloed en afweerstelsel Anatomie & Fysiologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: hart & Vaatstelsel | Anatomie & fysiologie H, U CGO-VITA-304-1 2-10-2021
Gespreksvaardigheden, therapeutische vaardigheden en basisvaardigheden m.b.t. cognitieve gedragstherapie (CGT) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK : Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT) | Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken.
H, U CGO-VITA-316-2 8-10-2021
Migraine, van aanval tot aanpak Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel
V, U CGO-ICAM-1-4 9-10-2021
Schizofreniespectrum Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen V,U CGO-ICAM-605-4 9-10-2021
Neurologische aandoeningen Qing-Bai 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Pathologie V, U CGO-QINB-311-1 10-10-2021
Stress en Burn-out NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie |Aanpassingsstoornissen
V CGO-NOGG-315-2 11-10-2021
Ademwerk Con Amore 0,88  MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
Zenuwstelsel/neurologie |  Werking
V, U CGO-COAM-307-1 15-10-2021
Posttraumatische stressstoornis Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie | Stoornissen
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie Ontwikkelingsstoornissen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt  | Diagnostiek | Stoornissen
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-605-4 15-10-2021
Pathologie: Urinewegstelsel, Bewegingsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Spijsverteringsstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie H, U CGO-VITA-309-1 16-10-2021
Vrouwengeneeskunde School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Tijdens deze nascholing is er alle aandacht voor de vrouw binnen de huidige geneeskunde, de problemen en uitdagingen. V, U CGO-SVH-1-7 16-10-2021
Emo eten … en nu? (2-daagse) 23-10 en 13-11-2021 Instituut CAM 2 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie & symptomen
MBK: Psychologie | pathologie | stoornissen
PSBK: Pathologie –risicodragende situaties voor de client | risicofactoren | algemene kenmerken psychopathologie
V, U CGO-ICAM-1-3 23-10-2021
Neurofilosofie: het brein en ons bewustzijn Con Amore 0,88 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK:  Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
Psychiatirsche behandeling | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor client | Stoornissen
V, U CGO-COAM-311-2 23-10-2021
Vaccinations Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Algemene farmacologie: Werkingsprincipes van een geneesmiddel, Bijwerkingen, Hoofdgroepen geneesmiddelen en vaccinaties. Bloed- en Lymfestelsel en afweer: Weerstand en immuniteit. V, U CGO-SOU-302-2 29-10-2021
Depressie anders bekeken BivT 0,4 MBK: Verdieping van Algemene farmacologie | Bijwerkingen
PsBK: Verdieping van Therapeutische basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-302-1 5-11-2021
Praktijk en ethiek in de psychosociale omgeving Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek |  (ethische) Gedragscodes
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | (ethische) Gedragscodes
H, U CGO-VITA-5-3 5-11-2021
Klimaatpsychologie Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en het herkennen van risicodragende situaties voor client | Diagnostiek | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-3 5-11-2021
Middelen en Methoden Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
MBK: Grenzen van vakgebied / eigen vakgebied en professionaliteit | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid.
U CGO-VITA-8-1 6-11-2021
Rouw en Verlies (2-daagse) NOGG 1 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Rouwproblematiek
V CGO-NOGG-315-1 6-11-2021
Kleur je leven in balans Instituut CAM 1,08 MBK: therapeutisch handelen, therapeutische proces | gesprekstechnieken
PsBK: toegepaste Psychologie | leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken (stoornissen)
H, V CGO-ICAM-12-2 6-11-2021
Eetbui vrij leven Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-2 12-11-2021
Eetstoornissen De Roos opleidingen 0,26 PSBK: Psychopathologie > stoornissen > eetstoornissen V, U CGO-DRO-605-6 13-11-2021
Chronische pijn [gewijzigde datum] Academie Hypnos 1 Algemeen: Syndromen en aandoeningen | Fibromyalgie chronisch, Whiplashsyndroom, Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) of irritable bowel syndrome (IBS), Chronische buikpijn bij vrouwen, Chronische hoofdpijn, Repetitive strain injury (RSI), Bekkeninstabiliteit bij vrouwen H, V, U CGO-HYP-11-1 16-11-2021
Paediatrics-2, Adolescence Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Levensfase: Pathologie pediatrie. Psychopathologie en maatschappij. V, U CGO-SOU-314-3 19-11-2021
Posttraumatische stressstoornis Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie | Stoornissen
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie Ontwikkelingsstoornissen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt  | Diagnostiek | Stoornissen
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-605-4 19-11-2021
De darmen School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Alex Leupen zal naast de anatomie en fysiologie van de darmen ook de chronische darmaandoeningen bespreken zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa en het prikkelbare-darm-syndroom (PDS of spastisch colon). V, U CGO-SVH-309-7 20-11-2021
Pathologie: Spijsverteringsstelsel. Anatomie & Fysiologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | pathologie
PSBK:Zenuwstelsel / neurologie | Algemene functies zenuwstelsel
H, U CGO-VITA-311-1 20-11-2021
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 26-11-2021
Opfrisdag MBK (Voormalig: Alarmbellen!) Con Amore 0,88 MBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse Gezondheidszorg | Organisatie van het werkveld | (schriftelijke) communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg
Gespreksvaardigheden | gesprekstechnieken
Therapeutisch handelen | Beroepshouding | Therapeutisch proces
Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voorverwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | medische en psychosociale vlaggen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Risicofactoren | Diagnostiek | Stoornissen
H, V CGO-COAM-4-1 1-12-2021
Pathologie: Zenuwstelsel, Hormoonstelsel. Anatomie & Fysiologie: Sensorisch stelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie H, U CGO-VITA-310-1 4-12-2021
Snijzaal lesdag 2: Bovenste extremiteit Con Amore 0,88 MBK: Cellen en weefsel | Anatomie en fysiologie
Cellen en weefsel | Pathologie
Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
Bewegingsstelsel | Pathologie
V, U CGO-COAM-303-3 4-12-2021
Ademwerk Con Amore 0,88  MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie van de luchtwegen
Zenuwstelsel/neurologie |  Werking
V, U CGO-COAM-307-1 8-12-2021
Posttraumatische stressstoornis Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie | Stoornissen
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie Ontwikkelingsstoornissen
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt  | Diagnostiek | Stoornissen
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-605-4 10-12-2021
Diabetes en overgewicht School voor Homeopathie / Ars Medica 0,6 MBK: Tijdens deze nascholing zal Alex Leupen de pathofysiologie van de ontregeling die leidt tot overgewicht, insulineresistentie en diabetes type 2 bespreken. V, U CGO-SVH-618-1 11-12-2021
Bio-fysica en biochemische bepalingen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag V, U CGO-VITA-9-3 8-1-2022
Pathologie: Sensorisch stelsel. Anatomie & Fysiologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1 & 2. Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, U CGO-VITA-310-2 15-1-2022
Benadering van alledaagse klachten: Vermoeidheid Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U CGO-QINB-318-3 22-1-2022
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 4-2-2022
Benadering van alledaagse klachten: Koorts zonder focus Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U CGO-QINB-318-2 12-2-2022
Gezondheidspsychologie|
gezondheidsrecht
Vita Opleidingen B.V. 1 PSKB: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
U, V CGO-VITA-9-1 5-3-2022
Benadering van alledaagse klachten: Gewichtsveranderingen Qing-Bai 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V, U CGO-QINB-318-1 5-3-2022
Algemene Basiskennis, begrippen, rechten en plichten, wet- en regelgeving Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
H, U CGO-VITA-5-1 11-3-2022
Eetbui vrij leven Con Amore 0,88 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, U CGO-COAM-605-2 11-3-2022
Pathologie: Genitaal stelsel, Levensfase 1&2. Farmacologie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | leeftijdsfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H, U CGO-VITA-313-1 12-3-2022
Medische basiskennis gerelateerd aan de psychosociale vakken, Ademhalingsstelsel, Zenuwstelsel, Genitaal stelsel, Hormoonstelsel Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
H, U CGO-VITA-312-1 18-3-2022
Neurofilosofie: het brein en ons bewustzijn Con Amore 0,88 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK:  Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
Psychiatirsche behandeling | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor client | Stoornissen
V, U CGO-COAM-311-2 21-3-2022
Gespreksvaardigheden, Psychopathologie, introductie Psychologie, SOLK Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK:  Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, V, U CGO-VITA-318-2 26-3-2022
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 30-3-2022
Gynaecologie Qing-Bai 0,8 MBK: Vrouwelijk genitaal stelsel, anatomie, fysiologie en pathologie V, U CGO-QINB-313-1 9-4-2022
Psychologie, deelgebieden psychologie, psychotherapie, psycho-educatie Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychiatrische behandeling | Psycho-educatie H, U CGO-VITA-606-1 22-4-2022
Psychopathologie, Psychiatrische behandeling, Rode vlaggen Vita Opleidingen B.V. 1 MKB: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
H, U CGO-VITA-318-1 23-4-2022
Kennisintegratie van Gezond naar Ziek Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag U, V CGO-VITA-9-2 7-5-2022
Toegepaste psychologie en klinische psychologie Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK:Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij H, U CGO-VITA-602-1 13-5-2022
Neurofilosofie: het brein en ons bewustzijn Con Amore 0,88 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK:  Psychiatrische behandeling | Therapiebenaderingen
Psychiatirsche behandeling | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor client | Stoornissen
V, U CGO-COAM-311-2 13-5-2022
Long aandoeningen Qing-Bai 1 MBK: Ademhalingstelsel | Pathologie V, U CGO-QINB-307-1 21-5-2022
Praktische vaardigheden, Ethische beginselen, Complexe ziekten & Alarmtekens, Reguliere onderzoeksmethoden (gewijzigde naam) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK : Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Algemene praktijkrichtlijnen
U, V CGO-VITA-5-2 28-5-2022
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt, DSM-5 Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK : Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H, U CGO-VITA-619-1 3-6-2022
Tweede brein 2.0: de hersenen & de darmen Con Amore 0,89 MBK: Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Pathologie
Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Psychologie | Psychopathologie
Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Ontwikkelingsstoornissen
V, U CGO-COAM-309-3 17-6-2022
Hart- en vaatziekten Qing-Bai 0,85 MBK: Hart- en vaatstelsel, anatomie, fysiologie pathologie V, U CGO-QINB-304-1 25-6-2022
Rouw en Verlies (2-daagse) NOGG 1 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Rouwproblematiek
V CGO-NOGG-315-1 25-3-3021

 

Eerder verzorgde bij-/nascholingen (archieflijst)

Ten behoeve van beroepsorganisaties die willen controleren of een scholing eerder verzorgd is geweest, hieronder een lijst met ‘nog niet opnieuw geplande‘ scholingen.

LET OP: Alleen de laatste datum waarop de scholing werd verzorgd, is vermeld en, indien inmiddels een nieuwe scholingsdatum is gepland, is deze alleen zichtbaar in de lijst met geplande scholingen!

[ update datum: 26-7-2021 ]

Titel van Bijscholing Opleider Studielast (EC’s) PSBK: Doel (H, V of U) Bijscholingscode Eerder verzorgd geweest op
Hooggevoeligheid en psychische klachten Energieschool 0,5 MBK: Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
PSBK: Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
H, V CGO-ENSCH-1-1 23-10-2020
Gewrichten, artrose en artritis School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Bewegingstelsel | pathologie V, U CGO-SVH-306-1 7-11-2020
Webinar: De invloed van straling op mens & milieu Prevenzis 0,05 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-4 12-11-2020
Pediatrics Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie H, V, U CGO-SOU-314-2 14-11-2020
Intervisie: Sjögren syndroom Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-306-1 18-11-2020
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V CGO-BIVT-307-1 20-11-2020
Solk en de fysiologie School voor Holisme 1 MBK: Hormoonstelsel| anatomie en fysiologie/ Bloed- en Lymfestelsel en afweer| anatomie en fysiologie H,V, U CGO-XVHO-11-1 20-11-2020
Hart met speciale aandacht voor het hart van vrouwen. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hart en vaatstelsel | pathologie H,V,U CGO-CSMBK-304-2 21-11-2020
Lichaamstaal School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en rteacties lichaam V, U CGO-SVH-1-3 21-11-2020
Verdieping: De invloed van emoties en gevoelens op ziekte (webinar) Prevenzis 0,25 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-3 21-11-2020
Angst Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
PSKB: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen.
 V, U CGO-VITA-1-1 27-11-2020
Allergie School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Bloed- en lymfestelsel | pathologie V, U CGO-SVH-305-4 28-11-2020
Depressieve stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-6-2 4-12-2020
Veelkleurig grijs met een gouden randje; medische ethiek, hoe spannend kan het zijn? Hogeschool voor Natuurgeneeswijzen Arnhem 1 MBK: Algemeen | Wetgeving en gezondheidsethiek | Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij H, V, U CGO-HNA-5-1 4-12-2020
MBK Ademhalingsstelsel (met uitbreiding naar corona virussen en holistische belichting) Terreel 0,6 MBK:Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V, U CGO-TERR-307-1 12-12-2020
Stress & Burn-out Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen
V, U CGO-COAM-315-2 14-12-2020
Segmental Regulation Systems Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: zenuwstelsel | anatomie, fysiologie en pathologie V CGO-SOU-311-1 17-12-2020
Essentiële Voedingsstoffen Con Amore 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie H, U CGO-COAM-309-1 19-12-2020
Neurotransmitters School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie V, U CGO-SVH-311-1 19-12-2020
Covid-19 response (webinar) Energieschool 0,52 MBK/PSBK: communicatie en gespreksvaardigheden V, U CGO-ENSCH-603-1 15-1-2021
Huid- en huidziekten Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Vaccinaties U, V CGO-VITA-310-4 15-1-2021
Wetgeving, gezondheidsethiek en organisatie in de gezondheidszorg Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 Algemene basiskennis: MBK en PSBK: Wetgeving, gezondheidsethiek en informatievaardigheden V, U CGO-CSMBK-5-2 16-1-2021
Immuniteit Energieschool 0,52 MBK/PSBK: bloed en lymfe stelsel V, U CGO-ENSCH-305-1 23-1-2021
Narratief Redeneren Prevenzis 0,25 PSBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek V, U CGO-PREV-312-1 27-1-2021
Psychosomatisch werken Prevenzis 0,25 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde | Anamnese V, U CGO-PREV-2-1 28-1-2021
Hormonen de turbo van (het) leven Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoon-stelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
 V, U CGO-VITA-312-3 5-2-2021
Effect van chronische stress op je lijf (online) Total Health 0,57 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-3 11-2-2021
Gesprekstechnieken en gespreksvoering Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 Algemene basiskennis: MBK en PSBK: Gespreksvaardigheden V, U CGO-SCMBK-12-1 13-2-2021
Vrouwenklachten Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 18-2-2021
Stress en Burnout (online) Total Health 0,7 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie H, V,U CGO-THO-311-1 22-2-2021
Darmfunctie en ontstekingen in het lichaam (online) Total Health 0,9 H, V CGO-THO-309-1 24-2-2021
De mens in ontwikkeling Total Health 1,5 MBK/ PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V, U CGO-THO-9-1 26-2-2021
Vaccinatie – alle ins en outs Vita Opleidingen B.V. 1 MBK:
– Algemene Farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
– Algemene farmacologie | Vaccinaties
– Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam
PsBK:
– Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
– Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
V, U CGO-VITA-302-3 27-2-2021
Metabool syndroom Total Health 0,9 MBK: Hormoonstelsel | pathologie H, V CGO-THO-312-1 3-3-2021
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V CGO-BIVT-307-1 5-3-2021
Zelfhelend vermogen Energieschool 0,52 MBK/PSBK: Persoonlijke ontwikkeling en levensfases V, U CGO-ENSCH-314-1 6-3-2021
Diabetes Mellitus BivT 0,9 MBK: Hormoon-stelsel|Pathologie V CGO-BIVT-312-1 12-3-2021
Stress-problemen en het kinderbrein Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis | gezondheid en ziekte | preventie; Algemene Basis kennis | Therapeutische handelen, Therapeutische proces, gespreksvaardigheden; Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie ; Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie V, U CGO-ICAM-1-7 13-3-2021
De magie van taal (online) Con Amore 0,9 PSBK: Gespreksvaardigheden
MBK: Gespreksvaardigheden
U CGO-COAM-316-1 19-3-2021
Eetstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Slaapstoornissen H, V CGO-BIVT-605-2 19-3-2021
Het bewegingsapparaat Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
 V, U CGO-VITA-308-2 19-3-2021
De babbelende cel Energieschool 0,52 MBK: Cellen en weefsels | pathologie V, U CGO-ENSCH-301-1 20-3-2021
Hersenen, zenuwen en neuronen Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel / neurologie | Bouw en ligging: centrale zenuwstelsel en perifere zenuwstelsel V CGO-ICAM-311-2 20-3-2021
voormiddag: Borderline
namiddag: Dementie
Terreel 1 MBK: Anatomie, Fysiologie, Pathologie H, V CGO-TERR-1-1 20-3-2021
Ziekte van Lyme School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Tijdens deze dag zullen uitgebreid de nieuwste inzichten en pathofysiologie van Lyme besproken worden. V, U CGO-SVH-1-4 20-3-2021
Ademhaling en luchtwegpathologie (webinar) Total Health 1 MBK: Ademhaling en Luchtwegen – Pathologie V, U CGO-THO-611-1 24-3-2021
Vrouwenklachten (online) Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 26-3-2021
Zorg ook voor je zelf BivT 0,3 MBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
PSBK: Therapeutische Basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V CGO-BIVT-317-1 26-3-2021
Vitale hersenen via voeding en leefstijl Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis: gezondheid en ziekte | preventie
MBK: Zenuwstelsel/neurologie | anatomie en fysiologie | bouw, functies en werking  van het zenuwstelsel
V, U CGO-ICAM-1-5 27-3-2021
Een verdieping in het oor. Instituut CAM 1 MBK: Zintuig en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie V CGO-ICAM-310-2 3-4-2021
De kunst van het vragen stellen BivT 0,3 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | Concretiseren
V CGO-BIVT-316-3 9-4-2021
Adem in breder perspectief Instituut CAM 1 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U CGO-ICAM-307-1 10-4-2021
Balans in je Brein; Psychose, oorzaken en genezing Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H, V CGO-ICAM-605-5 10-4-2021
Cellen en Weefsels Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,61 MBK: Cellen en weefsels H CGO-CSMBK-303-4 10-4-2021
(Epi)genetica – een blauwdruk (online) Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U CGO-COAM-11-3 12-4-2021
Parentificatie (2 daagse: 13 en 14-3-2021) Academie Hypnos 2 PsBK: Leeftijdfasen en ontwikkelingstaken | Jonge kind, jeugd, volwassenheid, midlife, veroudering/sterven; Hechting; Ouderdomsproblematiek; Dementie; Rouwproblematiek. H, V, U CGO-HYP-314-1 13-4-2021
Medical Ethics Shenzhou Open University of TCM 0,25 MBK: wetgeving en gezondheidsethiek | ethische gedragscodes, ethische vraagstukken V, U CGO-SOU-5-1 15-4-2021
Overdruksyndroom (bindweefselziekten) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
 V, U CGO-VITA-308-1 16-4-2021
SOLK Somatisch onvoldoende begrepen klachten. CVS / ME; Prikkelbare darmsyndroom;
Fibromyalgie / Lage rugpijn; Chronische pijn; Sensitisatie; stress.
GEWIJZIGDE DATUM !
Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  0,7 Algemene basiskennis: MBK en PSBK: SOLK (somatisch onvoldoende begrepen lichamelijke klachten V, U CGO-CSMBK-309-2 17-4-2021
Hoogsensitiviteit bij kinderen (online) Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U CGO-COAM-315-9 19-4-2021
Depressie bij kinderen en jongeren tot 25 jaar De Roos opleidingen 0,4 MBK/PsBK: Psychopathologie | Stemmingsstoornissen V CGO-DRO-315-1 24-4-2021
Kerntransformatie NLP, pijn en ziekte Academie Hypnos 1 PsBK: Basisvaardigheden m.b.t. Cognitieve gedragstherapie (CGT)| Eenvoudige functie analyses en betekenis analyses, cognitieve technieken. V, U CGO-HYP-609-1 25-4-2021
Palliatieve zorg in de laatste levensfase (online) Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | veroudering / Sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie| veroudering/sterven
U CGO-COAM-314-1 28-4-2021
Hypnotherapie en verslavingen Academie Hypnos 1 MBK en PsBK: Psychopathologie | Stoornissen: verslavingsproblematiek; ziekte en medicatie die psychologische klachten / stoornissen kunnen veroorzaken. H, V, U CGO-HYP-605-1 29-4-2021
Stress – een integrale visie (online) Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
SOLK | Syndromen en aandoeningen
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Diagnostiek | Stoornissen
H, V, U CGO-COAM-6-5 3-5-2021
Het hormonale stelsel (online) Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Hormonaalstelsel | Pathologie
H, V, U CGO-COAM-314-2 7-5-2021
Voeding – het fundament van gezondheid Con Amore 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | pathologie H, U CGO-COAM-309-2 14-5-2021
Snijzaal lesdag 1: Romp, rug en bekken Con Amore 0,89 MBK: Cellen en weefsel | Anatomie en fysiologie, Cellen en weefsel | Pathologie, Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie, Bewegingsstelsel | Pathologie V, U CGO-COAM-303-2 15-5-2021
Lage rugpijn, een holistische benadering (online) Con Amore 0,9 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en hetkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Stoornissen
V, U CGO-COAM-306-4 15-5-2021
Ons zevende zintuig (online) Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U CGO-COAM-11-2 17-5-2021
MBK Hormoonstelsel (4-daagse) 17, 26 en 31 mei en 7 juni 2021 Terreel 2 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie, fysiologie, pathologie V CGO-TERR-312-4 17-5-2021
Effect van chronische stress op je lijf Total Health 0,57 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-3 18-5-2021
Angst, stress en stemmingsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | schizofrenie en andere psychotische stoornissen H, V CGO-BIVT-605-5 21-5-2021
Slapen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie -Werkingsmechanisme van een geneesmiddel – Bijwerkingen
PSBK: Toegepaste psychologie – Persoonlijkheidsontwikkeling, Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
Ontwikkelingsstoornissen
H, V, U CGO-VITA-302-4 21-5-2021
Transities (online) Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H,U CGO-COAM-315-5 21-5-2021
Ontstaan van ziekte Energieschool 0,52 MBK: Diagnostisch proces, onderbouwing onderzoeken
PsBK: Fysiologie en Anatomie
V, U CGO-ENSCH-2-2 21-5-2021
Bloedwaarden lezen (online) Con Amore 0,9 MBK: Diagnostische processen binnen de geneeskunde I Medisch algemeen lichamelijk onderzoek V, U CGO-COAM-2-1 22-5-2021
Rode Vlaggen in de praktijk NOGG 0,5 MBK en PSBK: Grenzen van vakgebied / eigen deskundigheid | Grenzen kennen van het vakgebied en eigen deskundigheid. V CGO-NOGG-8-1 27-5-2021
Angst, Anxiety en depressie klachten (2-daagse) 28 en 29-5-2021 Instituut CAM 1 Algemeen | begrippenkennis:  gezondheid en ziekte | preventie , sub onderwerp Burn-out, therapeutisch handelen
PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, diagnostiek
MBK: psychologie en psychopathologie | Levensfase
V, U CGO-ICAM-1-8 28-5-2021
Hoogsensitiviteit bij volwassenen Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U CGO-COAM-315-8 28-5-2021
Lijden onze luchtwegen en bloedvaten ook aan files? BivT 0,21 MBK: Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie V CGO-BIVT-307-1 28-5-2021
Psychose, schizofrenie en persoonlijkheidsstoornissen BivT 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Eetstoornissen H, V CGO-BIVT-605-3 28-5-2021
Burn-out bij jongeren gezien in filosofische perspectief Instituut CAM 1 MBK: levensfase | psychologie
PSBK: Algemene kennis| gezondheid en ziekte | preventie, gezondheidsgedrag van mensen, Gespreksvaardigheden, Therapeutische vaardigheden
U CGO-ICAM-9-2 28-5-2021
ADHD en ADD School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Alex Leupen neemt je mee in de achterliggende oorzaken van ADHD en ADD bij kinderen en bij volwassenen. De relatie tussen neurofysiologie, pathofysiologie, voeding en de darmen als tweede brein wordt uitgelegd. V, U CGO-SVH-605-1 29-5-2021
Ademhaling & Vitaliteit (2 daagse scholing: 2 juni en 16 juli 2020) Sonnevelt Opleidingen 0,7 MBK: Ademhalingsstelsel | anatomie & fysiologie
PSBK: Ademhalingsstelsel | Bouw en functie va de luchtwegen
V CGO-SON-307-1 2-6-2021
Hollistische principes (online) Con Amore 0,9 MBK: Geïntegreerde geneeskunde| integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde| integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
V, U CGO-COAM-6-1 2-6-2021
De Schildklier – problemen voorkómen (online) Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Diagnostisch proces | Medisch algemeen lichamelijk onderzoek
Medische onderzoekstechnieken | Laboratoriumonderzoek
Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie | Pathologie
U, V CGO-COAM-6-4 4-6-2021
Laatste Strohalm Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK) | Syndromen en aandoeningen V CGO-RTN-11-1 5-6-2021
De darmen: het microbioom en voeding Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Lymfestelsel en afweer | Anatomie en fysiologie
Spijsvertering | Anatomie en fysiologie
U, V CGO-COAM-6-3 5-6-2021
Levensfases & Transities NOGG 0,9 MBK: Psychologie | toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie.
PSBK: toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Levensfasen en bijbehorende ontwikkelingstaken
H,U CGO-NOGG-315-4 7-6-2021
Vermoeidheid – alles is energie Con Amore 0,9 MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
PSBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten (SOLK)  | Syndromen en aandoeningen
V, U CGO-COAM-11-1 7-6-2021
Fibromyalgie en CVS Total Health 1 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie H, V CGO-THO-312-4 8-6-2021
Omgaan met ‘moeilijke mensen’ – Persoonlijkheidsstoornissen NOGG 0,5 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Persoonlijkheids-stoornissen V,U CGO-NOGG-605-1 8-6-2021
Leven vanuit je hart (online) Con Amore 0,9 MBK: Geïntegreerde geneeskunde I Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde I Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
V, U CGO-COAM-6-2 9-6-2021
SOLK en hypnotherapie (3-daagse), 9-6, 15-6 en 30-6-2021 [gewijzigde data] Academie Hypnos 3 Algemeen: Syndromen en aandoeningen | Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS), Fibromyalgie chronisch, Whiplashsyndroom, Prikkelbaredarmsyndroom (PDS) of irritable bowel syndrome (IBS), Chronische buikpijn bij vrouwen, Chronische hoofdpijn, Repetitive strain injury (RSI), Bekkeninstabiliteit bij vrouwen, Hyperventilatie – vaak gebaseerd op een angst- of paniekstoornis, Burn-out H, V, U GO-HYP-11-2 9-6-2021
Stress en Burnout (online) Total Health 0,7 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie H, V,U CGO-THO-311-1 10-6-2021
De overgang Con Amore 0,9 MBK: Genitaal stelsel | pathologie
PSBK: Genitaal stelsel | Het climacterium en de menopauze
H, U CGO-COAM-313-1 11-6-2021
DSM 5 BivT 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
H CGO-BIVT-315-1 11-6-2021
Het tweede brein – darmen (online) Con Amore 0,9 MBK: Zenuwstelsel /neurologie  | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel /neurologie |Algemene functies zenuwstelsel
V, U CGO-COAM-311-1 11-6-2021
Het lichaam liegt niet!! Leefstijl en optimale balans Instituut CAM 1 MBK: Bewegingsstelsel | anatomie en fysiologie | Functies & bouw van spieren H, V, U CGO-ICAM-306-3 11-6-2021
Casuïstiek en rode vlaggen: Medische signalen zie rode vlaggen: cellen, weefsels, spier-en bewegingsstelsel Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H,V, U CGO-CSMBK-318-2 12-6-2021
Gender en seksuele diversiteit in je praktijk Con Amore 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering
PSBK: Gespreksvaardigheden | Gespreksvoering
V, U CGO-COAM-12-1 12-6-2021
Kleur je leven in balans Instituut CAM 1 PSBK/MBK: Algemeen begrippenkennis | gezondheid en ziekte | preventie, Algemene Basiskennis | Therapeutische handelen, Therapeutische proces , gespreksvaardigheden V, U CGO-ICAM-1-6 12-6-2021
Operaties School voor Homeopathie / Ars Medica MBK: Tijdens deze dag wordt ingegaan op soorten operaties, anesthesie, risico’s en complicaties. Met casuïstiek wordt het geheel praktisch ondersteunt. V, U CGO-SVH-1-5 12-6-2021
Weerstand in de praktijk BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | confrontatie
U CGO-BIVT-316-2 12-6-2021
SNRO geaccrediteerde kopmodule van 10 EC
Instroomdata: 12-6-2021; 13-11-2021; 20-11-21; 12-3-2022; 16-4-2022
Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  10 Deze geaccrediteerde module bestaat uit 4 lesdagen. Twee dagen met casuïstiek en rode vlaggen. Voor deze dagen worden opdrachten en presentaties gemaakt. Twee thema/bijscholingsdagen, zoals je darmen zijn je tweede brein en posttraumatisch stresssyndroom. H,V,U CGO-CSMBK-0-0 12-6-2021
Dementie (online) Con Amore 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PsBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Veroudering/sterven
H, V, U CGO-COAM-314-3 16-6-2021
Hoogsensitiviteit bij kinderen Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
U CGO-COAM-315-9 18-6-2021
Overdracht- Tegenoverdracht BivT 0,9 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden | reflecteren
U CGO-BIVT-316-1 18-6-2021
Positieve Psychologie in de praktijk Instituut CAM 1,08 MBK/PsBK: gespreksvaardigheden | gesprekstechnieken H, V CGO-ICAM-12-3 19-6-2021
Hersenen en bewustzijn BivT 0,3 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PsBK: Leren, geheugen, denken en intelligentie | Vormen van denkprocessen
U CGO-BIVT-311-1 19-6-2021
Het tweede brein – darmen Con Amore 0,9 MBK: Zenuwstelsel /neurologie  | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel /neurologie |Algemene functies zenuwstelsel
V, U CGO-COAM-311-1 19-6-2021
Vrouwenklachten Total Health 0,58 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-THO-312-2 21-6-2021
Burn-out – een integrale visie (online) Con Amore 0,9 MBK/ PsBK:
SOLK | Syndromen en aandoeningen
Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
Welbevinden, ziekte en ziektebeleving | Contextfactoren die hierop van invloed zijn
Zenuwstelsel/neurologie | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Hormoonstelsel | Anatomie en fysiologie | Pathologie
Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Diagnostiek | Stoornissen
H, V, U CGO-COAM-6-6 23-6-2021
Embryologie en zwangerschap School voor Holisme 0,5 MBK: genitaal stelsel | anatomie en fysiologie (zwangerschap) en pathologie (zwangerschapsklachten) H, V, U CGO-XVHO-11-2 25-6-2021
Hoe voorkomt mijn immuunsysteem ziekten? BivT 0,2 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Anatomie en fysiologie V CGO-BivT-305-1 25-6-2021
Lage rugpijn, een holistische benadering Con Amore 0,9 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en hetkennen van risicodragende situaties voor de cliënt | Stoornissen
V, U CGO-COAM-306-4 25-6-2021
Tinnitus BivT 0,4 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Pathologie V CGO-BIVT-310-1 25-6-2021
Plantbased voeding Instituut CAM 0,25 Algemeen | begrippenkennis:  gezondheid en ziekte | preventie op welbevinden en pathologie ; welbevinden, ziekte en ziektebeleving o.a. risicofactoren ; gesprekvaardigheden ; therapeutische proces
PSBK: Algemeen farmacologie | interactie | Risico factoren, hormonaal stelsel
MBK: Anatomie en fysiologie |  werking afweersysteem | Werkingsprincipe van hormonen, Psychologie (toegepast)
V, U CGO-ICAM-1-9 26-6-2021
Vruchtbaarheid en de cyclus van de vrouw (online) Con Amore 0,9 MBK: Hormoonstelsel I Anatomie en fysiologie
PSBK: Hormonaal stelsel Anatomie en fysiologie | Vrouwelijke en mannelijke geslachtsklieren
H, V, U CGO-COAM-312-2 26-6-2021
Is kanker te voorkomen? BivT 0,2 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie V CGO-BivT-303-2 2-7-2021
Slaap-, verslaving en psychoseksuele stoornissen BivT 0,57 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen. H, V CGO-BIVT-605-4 2-7-2021
Zijn geneesmiddelen altijd ongevaarlijk? BivT 0,21 MBK: Algemene Farmacologie | Werkingsprincipes van een geneesmiddel
PSBK: Algemene Farmacologie | Farmacokinetiek
V CGO-BIVT-302-2 9-7-2021
SOLK en Rode vlaggen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK/PSBK: SOLK | Syndromen en aandoeningen, Rode vlaggen | Alarmsignalen.
MBK: Somatisch onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten zoals Fibromyalgie, CVS, PDS, IBS, RSI, etc., Rode vlaggen | Acute buikpijn, Acute schouderpijn, braken, gewichtsverlies, etc.
PsBK: SOLK | Hyperventilatie, Burn-out, PTSS, etc., Rode vlaggen | Bewustzijnsveranderingen, Levensbedreigende doodswens, angsten, etc.
H, U, V CGO-VITA-11-1 (nog) niet opnieuw gepland
 Hersenen en Bewustzijn Sonnevelt Opleidingen 0,9 MBK: Zenuwstelstel en neurologie|Anatomie en fysiologie
PsBK: Zenuwstelsel en neurologie
V CGO-SON-311-1 (nog) niet opnieuw gepland
’Zie jij ze ook vliegen?’  Hoe je  balans krijgt in je brein. Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | stoornissen
H, V, U CGO-ICAM-311-5 (nog) niet opnieuw gepland
Ademhalingsstelsel Terreel 0,6 MBK:Ademhalingsstelsel | Anatomie en fysiologie H CGO-TERR-307-2 (nog) niet opnieuw gepland
Angst en vertrouwen NSK 0,9 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen U CGO-NSK-605-1 (nog) niet opnieuw gepland
Angst, depressie, stress, PTSS en burn-out Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V, U CGO-TERR-315-2 (nog) niet opnieuw gepland
Auto-immuunziekten Con Amore 0,9 MBK: Bloed- en lymfestelsel en afweer | Pathologie V, U CGO-COAM-305-1 (nog) niet opnieuw gepland
Balans in je Brein ; voeding en je hersenen Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel / neurologie |Anatomie en fysiologie H, V CGO-ICAM-311-3 (nog) niet opnieuw gepland
Begeleiden van cliënten in de Palliatieve zorg Instituut CAM 3 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Leeftijdsfasen en ontwikkelingstaken
V CGO-ICAM-314-2 (nog) niet opnieuw gepland
Begeleiden van cliënten met Hyperventilatie Instituut CAM 0,5 MBK: Ademhalingstelsel | Anatomie fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen
V CGO-ICAM-307-2 (nog) niet opnieuw gepland
Behandeling van de gevolgen van seksueel geweld De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Risico dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlozing, mishandeling, onderdrukking, werken met gevaarlijke stoffen, druggebruik V, U CGO-DRO-605-5 (nog) niet opnieuw gepland
Borderline persoonlijkheidsstoornis Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Schizofrenie en andere psychotische stoornissen V, U CGO-ICAM-605-7 (nog) niet opnieuw gepland
Buikklachten, pluis of niet pluis Qing-Bai 1 MBK: Spijsverteringstelsel | Pathologie V, U CGO-QINB-309-1 (nog) niet opnieuw gepland
Burn Out Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V,A CGO-SOU-9-1 (nog) niet opnieuw gepland
Burnout Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen, aanpassingsstoornissen H, CGO-ICAM-605-3 (nog) niet opnieuw gepland
Burn-out bij jongeren Instituut CAM 1 PSBK: Gespreksvaardigheden | Situatie verduidelijken U CGO-ICAM-603-1 (nog) niet opnieuw gepland
Burn-out; nader bekeken Instituut CAM 0,5 MBK: Hormoonstelsel | Anatomie fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoornissen
V CGO-ICAM-315-5 (nog) niet opnieuw gepland
C-19 vaccinatie, Stier Herman, Schaap Dolly; wat hebben ze gemeen en overzie jij de gevolgen? Prevenzis 0,13 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-2 (nog) niet opnieuw gepland
Cancer – Exploration of the Principles of Malignant Cell Growth and the Ratio of its Treatment Shenzhou Open University of TCM 0,9 MBK: Cellen & weefsels | Pathologie V, U CGO-SOU-303-1 (nog) niet opnieuw gepland
Casuïstiek en rode vlaggen: Bloed, bloedsomloop, lymfestelsel en ademhaling Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hart en vaatstelsel | Pathologie H, V CGO-CSMBK-304-1 (nog) niet opnieuw gepland
Casuïstiek en rode vlaggen: Cellen en Weefsels Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie H, V CGO-CSMBK-303-3 (nog) niet opnieuw gepland
Casuïstiek en rode vlaggen: spijsvertering; nieren; geslachtsorganen; hormonen. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: spijsverteringsstelsel | pathologie H,V CGO-CSMBK-309-1 (nog) niet opnieuw gepland
Casuïstiek en rode vlaggen: zenuwstelsel, huid en zintuigen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | Pathologie H, V CGO-CSMBK-311-2 (nog) niet opnieuw gepland
Cliënt gericht denken doen Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden
V, U CGO-ICAM-316-2 (nog) niet opnieuw gepland
Communicatie met gesprekstechnieken, gespreksvoering, beroepshouding en therapeutisch proces Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Gespreksvaardigheden | H CGO-CSMBK-316-1 (nog) niet opnieuw gepland
Communiceren over SOLK Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Therapeutische basisvaardigheden | Attitude van de therapeut
V, U CGO-ICAM-316-4 (nog) niet opnieuw gepland
Complementaire therapie voor de mens van nu (21ste eeuw) Instituut CAM 1 MBK/PSBK Algemeen: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | De sociale kaart: organisaties in (geestelijke)
gezondheidszorg in NL en hun doelen.
H, V CGO-ICAM-4-1 (nog) niet opnieuw gepland
COVID 19; Nader bekeken Instituut CAM 1 MBK: Ademhalingstelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Angststoonissen
V CGO-ICAM-307-3 (nog) niet opnieuw gepland
Darmen en hun verhaal, verstoorde darmflora en de gevolgen voor de psyche NSK 0,9 MBK en PsBK: Geintegreerde geneeskunde | integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren. U CGO-NSK-6-1 (nog) niet opnieuw gepland
De “Buikhersenen” Relatie Brein/Buik Energieschool 0,9 MBK: Spijsverteringsstelsel | Anatomie en fysiologie V,U CGO-ENSCH-309-1 (nog) niet opnieuw gepland
De invloed van biografische levensfasen Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V CGO-TERR-315-4 (nog) niet opnieuw gepland
De invloed van emoties en gevoelens op ziekte (webinar) Prevenzis 0,25 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-5 (nog) niet opnieuw gepland
De invloed van vasten op de gezondheid TCMA 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V, U CGO-TCMA-309-4 (nog) niet opnieuw gepland
De PsBK Professional Energieschool 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H, V, U CGO-ENSCH-605-2 (nog) niet opnieuw gepland
De toekomst van Positieve psychologie in je praktijk Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden | Terugkoppelen naar doelen
PSBK: Gespreksvaardigheden | Terugkoppelen naar doelen
U CGO-ICAM-603-2 (nog) niet opnieuw gepland
Dementie, het zal ons allemaal gaan raken….. Energieschool 0,5 MBK: toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij V, U CGO-ENSCH-315-2 (nog) niet opnieuw gepland
Diabetes Energieschool 0,5 MBK: Hormoonstelsel | pathologie V, U CGO-ENSCH-312-1 (nog) niet opnieuw gepland
Eerste hulp bij psychische ongelukken Body Mind Opleidingen 0,43 PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen V CGO-BMO-619-1 (nog) niet opnieuw gepland
Empatische gespreksvoering Instituut CAM 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK: Gespreksvaardigheden
V, U CGO-ICAM-316-3 (nog) niet opnieuw gepland
Enneagram & Communicatie Energieschool 1 MBK: Gespreksvaardigheden
PSBK:  Gespreksvaardigheden | interpretatie
V, U CGO-ENSCH-316-1 (nog) niet opnieuw gepland
Examination of Patient’s Mental Status and Addressing Difficult Topics Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Gespreksvaardigheden H, V, U CGO-SOU-316-1 (nog) niet opnieuw gepland
Farmacologie School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Algemene farmacologie | Bijwerkingen V, U 302 (nog) niet opnieuw gepland
Farmacologie/farmacovigilantie en psychofarmaca Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Algemene farmacologie | Farmacokinetiek
PSBK: Psychofarmaca en (bij)werkingen daarvan | Stemmingsstabilisatoren
H, V, U CGO-VITA-302-2 (nog) niet opnieuw gepland
Functioneel bewegen en trainen Instituut CAM 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U CGO-ICAM-306-2 (nog) niet opnieuw gepland
Gehoororgaan, muziek, luistertherapie Instituut CAM 1 MBK: Zintuig en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie V, U CGO-ICAM-310-3 (nog) niet opnieuw gepland
Gespreksvaardigheden NOGG 1 MBK en PSBK: Gespreksvaardigheden V,U CGO-NOGG-316-1 (nog) niet opnieuw gepland
Grip op gamen en autisme Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen in de impulscontrole V, U CGO-ICAM-605-6 (nog) niet opnieuw gepland
Hartaandoeningen en het gebroken hart syndroom Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hart en Vaatstelsel | Pathologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-304-2 (nog) niet opnieuw gepland
Hartfalen, vallen & opstaan TCMA 1 MBK: Hart en vaatstelsel | pathologie V, U CGO-TCMA-304-2 (nog) niet opnieuw gepland
Hartritmestoornissen TCMA 0,5 MBK: Hart en vaatstelsel | Pathologie V CGO-TCMA-304-1 (nog) niet opnieuw gepland
Hersenschudding, whiplash en NAH Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie
PSBK: Zenuwstelsel/neurologie | Prikkelgeleiding en overdracht
U CGO-ICAM-311-6 (nog) niet opnieuw gepland
Het darmmicrobioom’ en ‘Huidinfecties’ TCMA 0,3 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie V CGO-TCMA-310-1 (nog) niet opnieuw gepland
Het Placebo-effect Con Amore 0,9 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen  | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSBK: Gezondheidsgedrag van mensen |Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
U CGO-COAM-9-1 (nog) niet opnieuw gepland
Hoe soepel ben jij? Instituut CAM 1 MBK: Bewegingsstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U CGO-ICAM-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
Hoe voorkom ik een klacht of claim Prevenzis 0,3 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel: BIG; Klachtenwet Clienten Zorgsector; WBP; WGBO; (Ethische) gedragscodes. V CGO-PREV-5-1 (nog) niet opnieuw gepland
Hoe zit het met staan? Total Health 0,8 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie H, U CGO-THO-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
Hoge bloeddruk Energieschool 0,5 MBK: Hart en Vaatstelsel | pathologie V, U CGO-ENSCH-304-1 (nog) niet opnieuw gepland
Hoofdpijn, een kopzorg Instituut CAM 1 MBK: Zenuwstelsel/neurologie | Pathologie V, U CGO-ICAM-311-4 (nog) niet opnieuw gepland
Hormonen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Hormoon-stelsel | Anatomie en fysiologie H, V CGO-CSMBK-312-2 (nog) niet opnieuw gepland
Hormonen, geslachtsgebonden problematiek, schildklier en andere hormonale regelsystemen NSK 0,9 MBK: Hormoonstelsel | pathologie U CGO-NSK-312-1 (nog) niet opnieuw gepland
Huidige wetgeving in de gezondheidszorg en actuele ontwikkelingen Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Wetten in de gezondheidszorg kennen met hun doel H CGO-CSMBK-5-1 (nog) niet opnieuw gepland
Ik luister wel maar hoor je niet. Tinnitus en de begeleiding van cliënten. Instituut CAM 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | pathologie
PSBK: Zenuwstelsel/neurologie | Prikkelgeleiding en overdracht
U CGO-ICAM-310-4 (nog) niet opnieuw gepland
In vijf stappen weer gezond Instituut CAM 1 MBK: Begripkennis| Gezondheid en ziektes
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Psychopathologie en maatschappij
U CGO-ICAM-1-2 (nog) niet opnieuw gepland
Intervisie: Allergie – reactie van het immuunsysteem op stoffen van buitenaf. Allergene en niet-allergene prikkels Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie
PSBK: Begripskennis | Oorzaken van ziekte en reacties lichaam
U, V CGO-VITA-310-5 (nog) niet opnieuw gepland
Intervisie: ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen en weefsels | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-303-2 (nog) niet opnieuw gepland
Intervisie: Diabetes I en II Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Hormoon-stelsel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-312-2 (nog) niet opnieuw gepland
Intervisie: DSM-5 stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |  Voor- en nadelen DSM-V en consequenties professioneel handelen. V CGO-VITA-605-1 (nog) niet opnieuw gepland
Intervisie: Lupus Erythematodus Disseminatus (LED) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zintuigen en sensorisch systeem | Anatomie en fysiologie
PSBK: Begripskennis | Oorzaken van ziekte en reacties lichaam
U, V CGO-VITA-310-6 (nog) niet opnieuw gepland
Introvert- Extrovert Energieschool 0,5 PSBK:  Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | persoonlijkheidsontwikkeling V, U CGO-ENSCH-602-2 (nog) niet opnieuw gepland
Lyme Con Amore 0,9 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Pathologie
en afweer
U CGO-COAM-305-2 (nog) niet opnieuw gepland
Lyme (pathologie) Terreel 0,6 MBK: Cellen en weefsels | Pathologie U CGO-TERR-303-2 (nog) niet opnieuw gepland
LYME oorzaken en behandeling Instituut CAM 1 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | pathologie H, V, U CGO-ICAM-305-3 (nog) niet opnieuw gepland
Lyme, een introductie Instituut CAM 1 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer | Pathologie H, V, U CGO-ICAM-305-2 (nog) niet opnieuw gepland
MBK Genitaalstelsel Terreel 1 MBK: Genitaal stelsel | anatomie en fysiologie H, V CGO-TERR-313-1 (nog) niet opnieuw gepland
MBK Hormoonstelsel Terreel 0,3 MBK: Hormoonstelsel | Pathologie V CGO-TERR-312-3 (nog) niet opnieuw gepland
MBK inleiding in de pathologie Esoterra 1 MBK: Cellen en weefsels | Anatomie en fysiologie H, V CGO-ESO-303-1 (nog) niet opnieuw gepland
MBK Levensfase Terreel 1 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie H, V CGO-TERR-314-1 (nog) niet opnieuw gepland
MBK Motorisch stelsel Terreel 1 MBK: Bewegingstelsel | anatomie fysiologie H, V CGO-TERR-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
MBK Plato Spijsvertering Terreel 0,6 MBK:Spijsverteringsstelsel | Pathologie H, V CGO-TERR-309-3 (nog) niet opnieuw gepland
MBK Plato Zenuwstelsel Terreel 0,6 MBK: Zenuwstelsel/ neurologie | Pathologie V CGO-TERR-311-2 (nog) niet opnieuw gepland
MDL aandoeningen TCMA 0,3 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V CGO-TCMA-309-1 (nog) niet opnieuw gepland
MDL klachten in pediatrie TCMA 0,3 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie V CGO-TCMA-314-1 (nog) niet opnieuw gepland
Multiple Sclerose en Myastenia gravis Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Zenuwstelsel /neurologie | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-311-2 (nog) niet opnieuw gepland
Niet aangeboren hersenletsel doet meer dan je ziet! De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Zenuwstelsel / neurologie | Bouw en functies van het centrale zenuwstelstel V, U CGO-DRO-613-1 (nog) niet opnieuw gepland
Nieuwe ziekten van de 21e eeuw School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Begripskennis | Gezondheid en ziekte V, U CGO-SVH-1-2 (nog) niet opnieuw gepland
Obsessieve compulsieve stoornis Instituut CAM 1 PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt |stoornissen in de impulscontrole H, U CGO-ICAM-605-2 (nog) niet opnieuw gepland
Onbegrepen klachten (SOLK) bij kinderen TCMA 1 MBK: Levensfase | Pathologie pediatrie V, U CGO-TCMA-314-2 (nog) niet opnieuw gepland
Ontwikkeling van het auto-immuunsysteem Instituut CAM 1 MBK: Bloed- en Lymfestelsel en afweer|Anatomie en fysiologie U CGO-ICAM-305-1 (nog) niet opnieuw gepland
Physical Examination Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Meest gangbare (medische) onderzoeks-technieken H, V,A CGO-SOU-301-1 (nog) niet opnieuw gepland
Physical Examination Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Diagnostisch proces binnen de geneeskunde | Theoretische onderbouwing van medisch algemeen lichamelijk onderzoek H, V, U CGO-SOU-2-1 (nog) niet opnieuw gepland
Physical Examinations part 2 – Locomotor system Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Bewegingstelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U CGO-SOU-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
Physical Signs of Domestic Violence Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: medishe en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen H, V, U CGO-SOU-318-2 (nog) niet opnieuw gepland
Pijn, over de functie van pijn op het bewustzijn Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V CGO-TERR-315-1 (nog) niet opnieuw gepland
Polyfarmacie en interacties tussen geneesmiddelen Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Farmacokinetiek |  Interacties H, V CGO-SOU-302-1 (nog) niet opnieuw gepland
Praktijkgericht onderzoek NSK 1 MBK en PsBK: Informatievaardigheden | Relevantie van (wetenschappelijke) artikelen in vaktijdschriften bepalen. 1 lesdag plus 1 presentatie U CGO.NSK-7-1 (nog) niet opnieuw gepland
Psychiatrie TCMA 1 MBK: Psychologie | Psychiatrische behandeling V, U CGO-TCMA-315-1 (nog) niet opnieuw gepland
Psychologie; gedrag en ontwikkeling Esoterra 1 MBK: Psychologie | Toegepaste (ontwikkelings) psychologie en klinische psychologie H CGO-ESO-315-1 (nog) niet opnieuw gepland
Psychopathologie BivT 5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen H CGO-BIVT-605-1 (nog) niet opnieuw gepland
Red Flags – in practice Shenzhou Open University of TCM 0,2 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psych
H, V CGO-SOU-318-1 (nog) niet opnieuw gepland
Regels als hulpmiddel De Roos opleidingen 0,2 PSBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij U CGO-DRO-5-1 (nog) niet opnieuw gepland
Reis langs de zintuigen Energieschool 0,5 MBK: Zintuigen en sensorisch stelsel | Anatomie en fysiologie H, V, U CGO-ENSCH-310-1 (nog) niet opnieuw gepland
Reumatische aandoeningen en gerelateerde bindweefselziekten Prevenzis 0,25 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie V CGO-PREV-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
Rode vlaggen en doorverwijzen Prevenzis 0,25 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen) H, U CGO-PREV-619-1 (nog) niet opnieuw gepland
Rol chronische stress bij Depressie Energieschool 0,9 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen V, U CGO-ENSCH-315-1 (nog) niet opnieuw gepland
Rouwverwerking en  de reacties van het stress- en immunsysteem hierop. Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Levensfase | Veroudering en sterven H, V CGO-CSMBK-314-4 (nog) niet opnieuw gepland
Samenwerken met de 1e lijnszorg Esoterra 1 MBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg
PSBK: Organisatie van en samenwerking binnen de Nederlandse gezondheidszorg | Schriftelijke communicatie met de reguliere en complementaire gezondheidszorg
V CGO-ESO-4-1 (nog) niet opnieuw gepland
Slaapproblemen De Roos opleidingen 0,2 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | slaapstoornissen U CGO-DRO-605-3 (nog) niet opnieuw gepland
Snijzaal Bewegingsapparaat Con Amore 0,9 MBK: Bewegingstelsel | anatomie fysiologie H, V, U CGO-COAM-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
Snijzaal: fascinerende fascie Con Amore 0,9 MBK: bewegingsstelsel | Anatomie en Fysiologie V, U CGO-COAM-306-2 (nog) niet opnieuw gepland
SNRO geaccrediteerde Kop-module Shiatsu-school Den Haag – CSMBK  1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen (zie rode en gele vlaggen zie H5). H, V CGO-CSMBK-318-1 (nog) niet opnieuw gepland
SOLK en chronische pijn, bewegingsangst, bijnieruitputting en sensitisatie Instituut CAM 1 MBK: Nierstelsel | Pathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Diagnostisch proces binnen psychiatrie
U CGO-ICAM-308-2 (nog) niet opnieuw gepland
Sporten op het randje en erover TCMA 1 MBK: Bewegingsstelsel | Pathologie V, U CGO-TCMA-306-1 (nog) niet opnieuw gepland
Stemmen horen of Innerlijke stem? Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | schizofrenie en andere psychotische stoornissen V, U CGO-ENSCH-605-1 (nog) niet opnieuw gepland
Stemmingstoornissen Energieschool 0,5 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Algemene kenmerken psychopathologie V, U CGO-ENSCH-605-3 (nog) niet opnieuw gepland
Stemmingstoornissen en depressie NSK 0,9 MBK en PsBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen  | Medische en psychosociale signalen U CGO-NSK-318-1 (nog) niet opnieuw gepland
Stressless Con Amore 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Stoornissen
V, U CGO-COAM-315-6 (nog) niet opnieuw gepland
The ‘age of transition’ for women – and men! – Western Medicine seminar Shenzhou Open University of TCM 0,9 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven V,I CGO-SOU-314-1 (nog) niet opnieuw gepland
The ‘stress epidemic’ – Western medicine seminar Shenzhou Open University of TCM 0,9 MBK: Psychologie | Psychopathologie V,I CGO-SOU-315-1 (nog) niet opnieuw gepland
Therapeutische effecten op het Endocriene (hormoon)stelsel Instituut CAM 1 MBK: Hormoonstelstel | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren.
H, V, U CGO-ICAM-312-2 (nog) niet opnieuw gepland
Trauma NOGG 0,5 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Pathologie | Trauma’s
V CGO-NOGG-315-3 (nog) niet opnieuw gepland
Vaccinations Shenzhou Open University of TCM 0,21 MBK: Algemene farmacologie | Vaccinaties H, V, U CGO-SOU-610-1 (nog) niet opnieuw gepland
Veerkracht en burn-out School voor Homeopathie / Ars Medica 0,5 MBK: Hormoonstelsel | pathologie V, U CGO-SVH-412-1 (nog) niet opnieuw gepland
Verschil tussen reuma en fibromyalgie Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Cellen en weefsels | Anatomie en fysiologie
PSBK: Geïntegreerde geneeskunde | Integratie tussen fysieke, psychosociale en sociale factoren
U, V CGO-VITA-303-3 (nog) niet opnieuw gepland
Verslaving De Roos opleidingen 0,4 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | verslavingsproblematiek V CGO-DRO-605-1 (nog) niet opnieuw gepland
Verslaving en verslavingsgedrag Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen  (zie rode en gele vlaggen zie H5).
PSBK: Medische en psychosociale signalen opmerken die (mogelijk) aanleiding geven voor verwijzing naar een BIG geregistreerde zorgverlener, en daarnaar handelen | Medische en psychosociale signalen  (zie rode en gele vlaggen zie H5).
 V, U CGO-VITA-318-4 (nog) niet opnieuw gepland
Vitaal oud worden NOGG 0,5 MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
PSBK : Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag
V, U CGO-NOGG-9-1 (nog) niet opnieuw gepland
Voeding bij het voorkomen en behandelen van chronische ziekten TCMA 1 MBK: Spijsverteringsstelsel | Pathologie V, U CGO-TCMA-309-3 (nog) niet opnieuw gepland
Voeding, voedingsproblematiek en eetstoornissen Terreel 0,6 MBK: Psychologie | Psychopathologie V CGO-TERR-315-3 (nog) niet opnieuw gepland
Voortdurende twijfel aan eigen identiteit Instituut CAM 1 PSBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | persoonlijkheids-stoornissen H, U CGO-ICAM-605-1 (nog) niet opnieuw gepland
Wat doet angst voor een virus met uw immuunsysteem Prevenzis 0,1 MBK: Begripskennis | Pathologie: oorzaken van ziekte en reacties lichaam H, V, U CGO-PREV-1-1 (nog) niet opnieuw gepland
Wegwijs in het bos van de DSM-5 stoornissen Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Psychologie | Psychopathologie
PsBK: Psychopathologie en herkennen van risicodragende situaties voor cliënt | Structuur en gebruik van de DSM IV en V en de verschillen tussen beide
U, V CGO-VITA-315-1 (nog) niet opnieuw gepland
Welles-Nietes Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Therapeutische basisvaardigheden | attitude van de therapeut U CGO-RTN-604-1 (nog) niet opnieuw gepland
Werken met Positieve gezondheid Instituut CAM 1 PSKB/MBK: Gezondheidsgedrag van mensen | Gezondheid bevorderend en gezondheid belemmerend gedrag H, V, U CGO-ICAM-9-1 (nog) niet opnieuw gepland
Wetgeving en ethiek Esoterra 0,5 MBK: Wetgeving en gezondheidsethiek | Ethische vraagstukken en handelingsopties daarbij H CGO-ESO-5-1 (nog) niet opnieuw gepland
Zelfhelend vermogen bij psychische problematiek Energieschool 0,5 PSBK: Toegepaste (ontwikkelings-) psychologie en klinische psychologie  | Psychopathologie en maatschappij H, V CGO-ENSCH-602-1 (nog) niet opnieuw gepland
Zie ik het helder? Opleidingsinstituut RTNederland 0,5 PSBK: Algemene farmacologie | interacties U CGO-RTN-610-1 (nog) niet opnieuw gepland
Ziekte van Alzheimer (een vorm van dementie) Vita Opleidingen B.V. 1 MBK: Levensfase | Veroudering/sterven
PSBK: Toegepaste (ontwikkelings)psychologie en klinische psychologie | Dementie
U, V CGO-VITA-314-2 (nog) niet opnieuw gepland
Zorg ook goed voor jezelf Sonnevelt Opleidingen 0,9 MBK: Psychologie | Toegepaste psychologie
PSBK: Toegepaste psychologie|psychopathologie en maatschappij
U CGO-SON-315-2 (nog) niet opnieuw gepland
Omgaan met seksueel misbruik (2-daagse) Academie Hypnos 2 PsBK: Diagnostiek | Risico dragende situaties als: seksueel misbruik, verwaarlozing, mishandeling, onderdrukking, werken met gevaarlijke stoffen, druggebruik H, V, U CGO-HYP-2-1 (nog) niet opnieuw geprogrammeerd
Homeopathie in de praktijk Instituut CAM 1,08 MBK: algemene farmacologie | begrippen in de farmacologie
PsBK: Medicatie | Psychofarmaca en bijwerkingen ervan
H, V CGO-ICAM-302-2 DATUM VOLGT
Help cliënten aan gezonde darmen, Zo doe je dat Instituut CAM 1,08 MBK: Darmstelsel | pathologie H, V CGO-ICAM-309-2 DATUM VOLGT
Leefstijl en functioneel bewegen Instituut CAM 1,08 MBK: bewegingsstelsel | anatomie en fysiologie
PsBK: psychopathologie | stoornissen
H, V CGO-ICAM-306-4 DATUM VOLGT
Masterclass Traditionele TCM Energieschool 0,52 MBK/PSBK: Diagnostisch proces, onderbouwing onderzoeken V, U CGO-ENSCH-2-1 DATUM VOLGT